BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawodziński Konrad (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Podejmowanie własnej działalności gospodarczej przez absolwentów szkół wyższych
Źródło
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa. Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, 2011, s. 274-292, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Samozatrudnienie, Finanse, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Przedsiębiorczość akademicka
Business activity, Self-employment, Finance, University graduate employment, Academic entrepreneurship
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Celem tego rozdziału jest określenie znaczenia czynników istotnych dla podejmowania działalności gospodarczej przez absolwentów studiów wyższych (przedsiębiorczości akademickiej). Wybór tej szczególnej grupy wieku i jednocześnie grupy zawodowej wynika z przeświadczenia o konieczności większej aktywizacji zawodowej osób kończących studia, coraz częściej mających trudności ze znalezieniem pracy . Odpowiedzią na bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych może być, a w wielu wypadkach powinna być, praca na własny rachunek. Chodzi o uwypuklenie roli takich uwarunkowań, jak: specyfika zawodu oraz kierunku studiów, szeroko rozumiane czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne motywacje.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Absolwenci SGH na rynku pracy, red. P. Błędowski, B. Minkiewicz, SGH, Warszawa 2008. Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, red. M. Matejun, M. Szczepańczyk, Politechnika Łódzka, Łódź 2010.
 2. Denek K., Przyszczypkowski K., Urbański-Korż R., Aksjologiczne podstawy edukacji, Wyd. Edytor, Poznań-Toruń 2001.
 3. Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, red. J. Poteralski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 4. Sytuacja bezrobotnych absolwentów na wielkopolskim rynku pracy. Raport z badania ankietowego, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, 2005.
 5. Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie, PAG UniConsult i Pentor Research International, 2007.
 6. Wybrane aspekty zarządzania jakością, red. M. Salerno-Kochan, Wyd. Portal, Kraków 2009. www.outsourcing.edu.pl.
 7. http://ksu.parp.gov.pl/
 8. http://przedsiębiorczośćakademicka.pl/
 9. http://www.ewaluacja.gov.pl/
 10. http://www.efs.gov.pl/
 11. http://www.inkubatory.pl/
 12. http://www.innowatorzy.eu/innowatorzy
 13. http://www.irp-fundacja.pl/
 14. http://www.nauka.gov.pl/
 15. http://www.outsourcing.pl/
 16. http://www.parp.gov.pl/
 17. http://www.pkpplewiatan.pl/
 18. Ustawa z dnia 27.07.2005 - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.
 19. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.10.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by pro - wadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki - Dz. U. z 2009 r. nr 180, poz. 1407.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu