BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolski Rafał (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Prosty test modelu wyceny aktywów kapitałowych na GPW w Warszawie
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 965, s. 187-195, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Model wyceny aktywów kapitałowych, Rynek kapitałowy
Capital Asset Pricing Model (CAPM), Capital market
Abstrakt
Test CAPM przeprowadzony dla polskiego rynku kapitałowego nie pozwolił na jednoznaczne stwierdzenie faktu, czy model ten należycie opisuje relacje pomiędzy ryzykiem a stopą zwrotu. Na podstawie porównania wyników testu na rynkach polskim i amerykańskim można jednak stwierdzić, że opisana przez CAPM zależność jest słabiej obserwowalna w naszych warunkach. Na podstawie przeprowadzonych badań nie sposób jednoznacznie określić przyczyn tej rozbieżności. Być może zależność opisana przez model obserwowalna jest jedynie w długim okresie i czas funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego jest jeszcze zbyt krótki, co znalazłoby potwierdzenie w znacznie gorszych rezultatach uzyskanych w badaniach przeprowadzonych w 1997 roku. Inną przyczyną rozbieżności może być niska efektywność naszego rynku kapitałowego, która powoduje, że zależność opisana przez CAPM nie występuje na tym rynku. Być może wreszcie przeprowadzony test, stanowiący zaledwie jeden z możliwych wariantów badania CAPM, nie jest właściwy do zastosowania w polskich warunkach. Niewątpliwie więc istnieje potrzeba przeprowadzenia dalszych testów CAPM dla stwierdzenia, na ile zasadne jest stosowanie tego modelu przy wykorzystaniu danych z naszego rynku kapitałowego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Black F., Jensen M.C., Scholes M.: The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests, "Studies in the Theory of Capital Markets", Praeger, New York 1972, s. 79-124.
 2. Bodie Z., Kane A., Marcus A.J.: Investments. Irwin 1986.
 3. Copeland T.E., Weston J.F.: Financial Theory and Corporate Policy. Addison Wesley Publishing Co. New York 1988.
 4. Elton E.J., Gruber M.J.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. J. Wiley & Sons 1991.
 5. Gajdka J., Walińska E.: Zarządzanie finansowe, teoria i praktyka. FRR, Warszawa 1998.
 6. Gajdka J., Wolski R.: Czy beta już działa? Empiryczna weryfikacja modelu CAMP w warunkach polskiego rynku kapitałowego. "Wiadomości Gospodarcze Penetrator", nr U/83, listopad 1997, s. 38.
 7. Gajdka J., Wolski R.: Efektywność rynku kapitałowego. [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Red. J. Duraj. Łódź, KAiSP UŁ, 1999, s. 51-66.
 8. Gajdka J., Wolski R.: Test Blacka, Jensena i Scholesa w warunkach polskich. [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Red. J. Duraj. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 9. Gajdka J., Wolski R.: Test Modelu Wyceny Aktywów Kapitałowych (CAPM) w warunkach polskiego rynku kapitałowego. [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Materiały z konferencji naukowej. Red. J. Duraj. Łódź 1997, KAiSP UŁ, s. 195-210.
 10. Haugen R.A.: Teoria nowoczesnego inwestowania. WIG Press, Warszawa 1996.
 11. Lintner J.: Security Prices, Risk and Maximal Gains from Diversification. "Journal of Finance", grudzień 1965.
 12. Mossin J.: Equilibrium of Capital Asset Market. "Econometrica", październik 1966.
 13. Ross S.A.: The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. "Journal of Economic Theory", grudzień 1976.
 14. Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe J.F.: Corporate Finance. Richard D. Irwin Inc., Boston 1990.
 15. Sharpe W.: Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Condition of Risk. "Journal of Finance", wrzesień 1964.
 16. Sharpe W.F., Cooper G.M.: Risk-Return Class of New York Stock Exchange Common Stocks 1931-1967. "Financial Analyst Journal", marzec-kwiecień 1972.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu