BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buszko Michał
Tytuł
Synergia finansowa w transakcjach fuzji i przejęć przedsiębiorstw
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 965, s. 196-209
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Synergia
Mergers and acquisitions, Synergy
Abstrakt
Fuzje i przejęcia stanowią współcześnie podstawowe metody rozwoju podmiotów gospodarczych praktycznie niezależnie od regionu świata, jak również dziedziny działalności. Ich szerokie upowszechnienie wynika z możliwości uzyskania dzięki takim transakcjom synergii przede wszystkim w wyrażeniu finansowym zarówno przez właścicieli kapitału, jak i menedżerów przedsiębiorstw. Synergia finansowa będzie wyrażona w ponadnormatywnym przyroście wartości połączonych firm oraz zwiększeniu bogactwa ich właścicieli. Praktyka gospodarcza nie potwierdza jednak dużego odsetka firm wyraźnie zyskujących w wymiarze finansowym na transakcjach tego rodzaju. Najczęściej synergia uzyskiwana jest w sferze rynkowej w zakresie możliwości wzrostu sprzedaży czy szybkiego wprowadzania na rynek nowych produktów. Wysokie koszty integracji oraz nieprzewidziane wcześniej problemy strategiczne często niwelują korzyści rynkowe, przyczyniając się do zmniejszenia wartości firm. Dla powodzenia transakcji kluczowe stają się: przeprowadzenie bardzo dokładnego postępowania due diligence, wycena podmiotów według rygorystycznych założeń i ustalenie rzeczywistego, możliwego do osiągnięcia poziomu synergii. Właściwy podział efektów synergii finansowej również zwiększy prawdopodobieństwo powodzenia fuzji bądź przejęcia. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brigham E.F., Houston J.F.: Fundamentals of Financial Management. Harcourt Publishers, Fort Worth 2001, s. 919.
  2. Coraz mniejszy ruch w interesie. "Rzeczpospolita", 11 grudnia 2001.
  3. How Mergers Go Wrong. "The Economist", July 2000.
  4. Kay J.: Podstawy sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1996, s. 206.
  5. Kearney lists seven big merger sins. "O'Dwyer's PR Daily", 5 April, 2000.
  6. Van Home J.C., Wachowicz J.M. Jr.: Fundamentals of Financial Management. Prentice Hall International, London 1998, s. 615.
  7. Westermann: Aspekty sukcesu akwizycji M&A. [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Red. E. Urbańczyk. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 131.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu