BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajda Joanna (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Zaufanie w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem
Trust in Organization Management Practice
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2015, nr 3, s. 11-15, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zaufanie, Zarządzanie zaufaniem, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Trust, Trust management, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Trudne i dynamiczne warunki rynkowe, w jakich przyszło współczesnym przedsiębiorstwom prowadzić aktywność ekonomiczną, wymuszają na nich konieczność szybkiego podejmowania decyzji i niekonwencjonalnych działań. Wszystko to sprawia, że w praktyce funkcjonowania tych przedsiębiorstw mogą pojawić się utrudnienia i ograniczenia w zakresie sprawowania na bieżąco kontroli, związane z ryzykiem niepowodzenia podjętych działań. Jeżeli przedsiębiorstwa dążą nie tylko do przetrwania na rynku, ale zależy im przede wszystkim na własnym rozwoju, zobowiązane są poświeć więcej uwagi praktycznemu budowaniu zaufania, które powinno być elementem strategicznego myślenia menedżerów. Aby zadbać o wytworzenie zaufania w przedsiębiorstwie, należy poznać jego podstawy, jak również imperatywy, w oparciu o które ma przebiegać proces kreowania zaufania.(fragment tekstu)

The issue of trust is becoming increasingly important in the context of the organization`s management. The increase in its importance stems from the fact that it affects, in a special way, the quality of teamwork and leadership, which in turn has a positive impact on financial results of the organization. To make managing the trust successful, key issues should be analyzed in terms of their impact on the process of building this valuable strategic resource. This article is descriptive and contains root cause analysis. The article presents the interpretative approach to the concept of trust in organization management. In order to understand the essence of trust, a few definitions are presented. The last part of the article is devoted to consideration of various factors analyzed in terms of their importance to the trust management practices.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa: od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Placet, Warszawa 2000.
 2. Bugdol M., Wymiary i problemy zarządzania organizacją opartą na zaufaniu. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 3. Bugdol M., Wartości organizacyjne, Szkice z teorii organizacji i zarządzania. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 4. Covey St., Merrill R., Szybkość zaufania. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2009.
 5. Gobilot E., Przywództwo przez interakcje. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osiągania efektywności i zysku. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 6. Golin A., Trust or Consequences: Build Trust Today or Lose Your Market Tomorrow. Amacom, New York 2003.
 7. Grudzewski W., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
 8. Hułubowicz R., Zaufanie i ryzyko zachowań oportunistycznych w międzynarodowych spółkach, [w:] Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, red. E. Urbanowska-Sojkin. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 9. Józefowicz B., Zaufanie jako determinanta organizacyjnego uczenia się przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się, red. B. Olszewska, M. Czarnecki, E. Piwoni-Krzeszowska. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 10. Juchnowicz M., Zaangażowanie pracowników przez zaufanie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, "Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji", nr 43, Wrocław 2009.
 11. Mazur B., Wartości w zarządzaniu zespołami, [w:] Zarządzanie wartością organizacji. red. E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski. WSFiZ, Białystok 2007.
 12. Olbrych B., Etyczne aspekty zarządzania organizacją wirtualną, [w:] Problemy etyczne w organizacji uczącej się, red. E. Skrzypek. Wyd. Uniwersytetu Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2010.
 13. Olszewska B., Podstawy zarządzania. Przedsiębiorstwo na progu XXI wieku, Wrocław 2004.
 14. Sankowska A., Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Difin, Warszawa 2011.
 15. Shackleton V., Wale P., Przywództwo i zarządzanie. "Journal of Occupational Heath Psychology", 3 (12), 2007.
 16. Wyrębek H., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach zhierarchizowanych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 97, Siedlce 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu