BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudawska Edyta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zaangażowanie pracownika jako efekt działań w obszarze marketingu wewnętrznego
Customer Commitment as an Effect of Internal Marketing Activities
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 585-594, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Zaangażowanie pracowników, Marketing wewnętrzny
Enterprises, Employees' engagement, Internal marketing
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Czynnikiem, któremu przypisuje się współcześnie kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu organizacji na rynku, czy to rozumianego przez pryzmat pozycji rynkowej czy wyników finansowych, jest dostęp do zaangażowanych pracowników. Działania w zakresie marketingu wewnętrznego są postrzegane jako te, które umożliwiają tworzenie i wzrost owego zaangażowania. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja i klasyfikacja elementów marketingu wewnętrznego, wpływających na poziom zaangażowania pracowników oraz konceptualizacja owego zaangażowania na podstawie analizy literatury przedmiotu. Autorka dokona również analizy źródeł wtórnych w celu określenia wpływu marketingu wewnętrznego na zaangażowanie pracowników. (abstrakt oryginalny)

Factor, which is attributed to play a key role in achieving a market success by the organization, whether it will be the market position or financial results, is access to committed employees. Internal marketing activities are the ones that enable the creation and development of employee commitment in the organization. Basing on the literature analysis the author aims at identification and classification of internal marketing tools, influencing the level of employee commitment and the conceptualization of commitment. The author will also analyse secondary sources of information to define the influence of internal marketing on employee commitment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Abzari, M., Ghorbani, H., Madani, F.A. (2011). The Effect of Internal Marketing on Organizational Commitment from Market-Orientation Viewpoint in Hotel Industry in Iran, International Journal of Marketing Studies, 3 (1), 149.
 2. Ahmed, P., Rafiq, M. (2003). Internal Marketing Issues and Challenges, European Journal of Marketing, 37 (9), 1181.
 3. Akroyd, D., Legg, J., Jackowska, M.B., Adams, R.D. (2009). The Impact of Selected Organizational Variables and Managerial Leadership on Radiation Therapists' Organizational Commitment, Radiography, 15, 114.
 4. Allen, N., Meyer, J.P. (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization, Journal of Occupational Psychology, 63, 2-4.
 5. Allen, N., Meyer, J.P. (1991). A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment, Human Resource Management Review, 1 (1), 61-68.
 6. Berry, L.L. (1981). The employees as customers, Journal of Retail Banking, 3, marzec, 25-28.
 7. Coric, D.S., Vokic N.P. (2009). The Roles of Internal Communications, Human Resource Management and Marketing Concepts in Determining Holistic Internal Marketing Philosophy, Zagreb International Review of Economics and Business, 12 (2), 87-105.
 8. Kotler, Ph. i Keller, K. (2012). Marketing Management, Essex: Pearson.
 9. Lee ,Ch., Bruvold, N. (2003). Creating Value for the Employees: Investment in Employee Development, International Journal of Human Resource Management, 14 (6), 986-992.
 10. Meyer, J.P., Stanley, D.J., Herscovitch, L., Topolnytsky, L. (2002). Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: A Meta-analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences, Journal of Vocational Behavior, (61), 20-52.
 11. Porter, M., Steers, R., Mowday, R., Boulian, P. (1974). Organizational Commitment, Job Satisfaction and Turnover Among psychiatric Technicians, Journal of Applied Psychology, 59, 603-609.
 12. Prakash, R. M. (2012). The Strategic Application of Internal Marketing: an Investigation of Indian Banking, International Journal of Marketing and Business Communication, 1 (2), 37.
 13. Reardon, K.K., Enis B. (1990). Establishing Company Wide Customer Orientation Through Persuasive Internal Marketing, Management Communication Quarterly, 3 (3), 376-387.
 14. Scarlett, K., What is Employee Engagement?, Scarlett Surveys International, http://www.scarlettsurvey.com (18.02.2015).
 15. Seijts, G., Crim D. (2006). What Engages Employees the Most, or The Ten C's of Employee Engagement, Ivey Business Journal, March/April, 5.
 16. Shekary, G., Moghadam S., Adaryany N., Moghadam M. (2012). The Impact of Internal Marketing on Organizational Commitment in Banking Industry through Structural Equation Modelling, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3 (9), 21.
 17. Tsai, Y. (2008). The Relationship Among Learning Organization, Internal Marketing and Organizational Commitment, Northeast Decision Institute Proceedings, 28-30 March, 59-60.
 18. Tsai, Y., Wu S.-W., Chang S.-T. (2012). Internal Marketing Establishes the Culture of Market Orientation, International Journal of Operational Management, Marketing and Services, 2 (1), 71-72.
 19. Tsai, Y., Wu S. (2011). Using Internal Marketing to Improve Organizational Commitment and Service Quality, Journal of Advanced Nursing, 67 (12), 2595-2601.
 20. Varey, R. J., Lewis, B. R. (1999). A Broadened Conception of Internal Marketing, European Journal of Marketing, 33 (9/10), 926-944.
 21. 2013 Trends in Global Employee Engagement, AON Hewitt, http://www.aon.com (01.02.2015).
 22. 2014 Trends in Global Employee Engagement, AON Hewitt, http://www.aon.com (25.02.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu