BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sagan Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zmienne ukryte ze wskaźnikami formatywnymi w analizie zachowań konsumenta - problemy pomiaru i identyfikacji
Latent Variables with Formative Indicators in Consumer Behavior - Measurement and Identification
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 605-612, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Badania konsumenckie, Kontrola jakości, Czynniki endogeniczne
Consumer behaviour, Consumer research, Quality control, Endogenous factors
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD, Artykuł powstał w ramach grantu badawczego BS 2015 01/WZ-KAR/01/2015/S/5001
Abstrakt
Referat jest poświęcony ocenie zastosowań zmiennych ukrytych ze wskaźnikami formatywnymi w badaniach zachowania konsumenta. Mają one zastosowanie w budowie indeksów konsumenckich i modeli ścieżkowych w nurcie PLS-PM. Ich popularność w zastosowaniach marketingowych wiąże się jednak z brakiem możliwości oceny błędu pomiaru oraz niejednoznaczny status endogenicznych konstruktów teoretycznych budowanych na podstawie wskaźników formatywnych. W artykule przedstawione zostaną propozycje kontroli rzetelności (jakości) pomiaru z wykorzystaniem wskaźników formatywnych i identyfikacji endogeczninych zmiennych ukrytych ze wskaźnikami formatywnymi z odniesieniem do problemów ich zastosowań w badaniach konsumenckich. (abstrakt oryginalny)

The paper is devoted to the evaluation of applications of latent variables with formative indicators in consumer behavior models. The LV models are used in the construction of consumer indices and path models. Their popularity in marketing applications, however, involves the inability to assess the measurement error and the ambiguous status of endogenous theoretical constructs built on the basis of formative indicators . This paper will present the possibilities of controlling the identification and validity of endogenous latent variables with formative indicators with reference to the problems of its applications in consumer research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bollen, K.A. (2002). Latent Variables in Psychology and the Social Sciences. Annual Review of Psychology, 53, 605-34.
 2. Bollen, K.A., Bauldry, S. (2011). Three C's in Measurement Models: Causal Indicators, Composite Indicators and Covariates. Psychological Methods, 16(2), 265-284.
 3. Bollen, K.A., Ting, K. (2000). A Tetrad Test for Causal Indicators. Psychological Methods, 5, 3-22.
 4. Cadogan, J., Lee, N. (2010). Improper Use of Endogenous Formative Variables. Journal of Business Research, 18, 17-29.
 5. Diamantopoulos, A., Riefler, P., Roth, K.P. (2008). Advancing Formative Measurement Models. Journal of Business Research, 61(12), 1203-1218.
 6. Hand, D.J. (1996). Statistics and the Theory of Measurement. Journal of the Royal Statistical Society, 159(3).
 7. Jarvis, C.B., MacKenzie, S.B., Podsakoff, P.M. (2003). A Critical Review of Construct Indicators and Measurement Model Misspecification in Marketing and Consumer Research. Journal of Consumer Research, 30(2), 199-218.
 8. Konarski, R. (2009). Modele równań strukturalnych. Warszawa: PWN.
 9. Peter, J.P. (1979). Reliability: A Review of Psychometric Basics and Recent Marketing Practices. Journal of Marketing Research, 16(1), 4-17.
 10. Rigdon, E. (2014). Comment on Improper Use of Endogenous Formative Variables. Journal of Business Research, 67, 2800-2802.
 11. Rossiter, J. (2011). Measurement for the Social Sciences. The C-OAR-SE Method and Why It Must Replace Psychometrics. New York: Springer.
 12. Skrondal, A., Rabe-Hesketh, S. (2004). Generalized Latent Variable Modeling. Multilevel, Longitudinal and Structural Equation Models. Boca Raton: Chapman&Hall.
 13. Treiblmaier, H., Bentler, P., Mair, P. (2012). Formative Constructs Implemented via Common Factors. Structural Equation Modeling, (18), 1-17.
 14. Wilcox, J.B., Howell, R.D., Breivik, E. (2008). Questions about Formative Measurement. Journal of Business Research, 61, 1219-1228.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu