BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaminski Marek M. (University of California, Irvine, USA)
Tytuł
Metody głosowania w okręgach jednomandatowych i ich własności
Voting Methods in Single-member Districts and Their Properties
Źródło
Decyzje, 2015, nr 23, s. 105-122, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Ordynacja wyborcza, Prawo wyborcze, System wyborczy, Ustrój polityczny
Electoral law, Election law, Voting system, Political organization
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Niniejszą nieformalną dyskusję głównych wątków związanych z JOW-ami rozpoczyna zdefiniowanie najważniejszych metod głosowania, które mogą zostać użyte w okręgach jednomandatowych. Następnie omówione zostaną krótko najważniejsze konsekwencje polityczne okręgów jednomandatowych. Szczególną uwagę poświęcono konsekwencjom uznawanym za negatywne oraz potencjalnym sposobom zapobieżenia takim konsekwencjom. Kolejny rozdział zawiera porównanie bardziej subtelnych efektów związanych z wprowadzeniem metody większościowej versus metody głosu alternatywnego. Tekst zamyka krótki przegląd ordynacji wyborczych uznawanych za pośrednie między w pełni proporcjonalnymi i większościowymi. (abstrakt oryginalny)

The paper starts with the defi nitions of fi ve major voting methods that can be applied in single-member districts. Then the political consequences of single-member districts are discussed. The special attention is paid to those consequences that are considered negative and to potential ways of neutralizing them. The next section compares selected subtle effects of using simple majority rule versus alternative vote. The fi nal section reviews methods that mix proportional representation and majoritarian components. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Black, D. (1948). The Median Voter Theorem. The Journal of Political Economy, 56(1), 23-34.
 2. CIA. (2015). https://www.cia.gov Dostęp 4 lipca 2015 roku.
 3. Downs, A. (1957). An economic theory of democracy. New York: Harper and Row.
 4. Duverger, M. (1952). Public opinion and political parties in France. American Political Science Review, 46, 1069-1078.
 5. Duverger, M. (1963). Political parties: Their organization and activity in the modern state. New York: John Wiley. (French version published in 1954)
 6. Duverger, M. (2015). Electoral Knowledge Network. Online interactive map. http://aceproject.org/epic-en/ CDMap?question=ES005&f= Dostęp 4 lipca 2015 roku.
 7. Haman, J. (2003). Demokracja, decyzje, wybory. Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 8. Hotelling, H. (1929). Game theory for economic analysis. Economic Journal, 39, 41-47.
 9. Ingraham, Ch. (2014). America's most gerrymandered districts. Pobrane z: http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2014/05/15/americas-most-gerrymandered-congressionaldistricts/
 10. Kaminski, M. M. (2015). Empirical Examples of Voting Paradoxes. W: Heckelman, J. C., Miller, N. R., wyd., Social Choice and Voting, w druku, Springer Verlag.
 11. Lissowski, G. (2001). Elementy teorii wyboru społecznego. Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2001.
 12. Mowbray, M., Gollmann, D. (2007, July 12). Electing the Doge of Venice: Analysis of a 13th century protocol. 20th IEEE Computer Security Foundations Symposium, IEEE, Venice, Italy, 295-308.
 13. Ordeshook, P., Shvetsova, O. (1994). Ethnic Heterogeneity, District Magnitude, and the Number of Parties. American Journal of Political Science, 38(1), 100-123.
 14. Raciborski, J. (1997). Polskie wybory: zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989-1995. Scholar Books.
 15. Shepsle, K. A., Bonchek, M.S. (1996). Analyzing politics: Rationality, behavior, and institutions. New York: W. W. Norton & Company.
 16. Tideman, N. (2015). Multiple-Winner Voting Rules. W: Heckelman, J. C., Miller, N. R., wyd., Social Choice and Voting, w druku, Springer Verlag.
 17. Wis, M. (2012). JOW do Sejmu zgodne z Konstytucją. Pobrane z: http://www.madison.org.pl/doce/ kodeks-wyborczy/JOW-do-Sejmu-zgodne-z-Konstytucja.pdf Data dostępu: 29.06.2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-0092
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.48
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu