BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Będźmirowski Michał (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Struktura zarządzania kryzysowego w administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej na terenie powiatu
Structural Aspect of the Crisis Management in the Polish Public Administration at the County Level
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 31, s. 27-40, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Holistyczna ocena bezpieczeństwa : aspekt współczesny
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Zarządzanie kryzysowe, Polityka bezpieczeństwa, Powiat
Public administration, Crisis management, Security policy, County
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kształtowanie polityki bezpieczeństwa musi być realizowane na każdym szczeblu administracyjnym. Świadomość ewentualnych zagrożeń, ich hierarchii i podatność na nie lokalnej społeczności, jak również możliwości organizacyjnych oraz sił i środków może być wykorzystane do zwalczania skutków zdarzeń nadzwyczajnych. Jest to bardzo istotny atut budowania systemu bezpieczeństwa przede wszystkim na poziomie powiatu i gminy. Lokalni politycy powinni posiadać ścisły kontakt ze społecznością w danym regionie, budować bezpieczeństwo w ramach "małej ojczyzny". (abstrakt oryginalny)

The security policy ought to be developed and implemented at each end every administrative level. Awareness of: possible risks, their hierarchy, susceptibility of local communities to such risks, and organizational capabilities, available means and measures, can serve to defy the effects of extraordinary events. It is a very import ant component of any security system, and specifically the one to be implemented at the level of a county or municipality. Local politicians should have close relationship with the community of a given region and build security within their "small homelands". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2008.
  2. Kosowski B., Programowanie działań na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych, Poradnik praktyczny, Wyd. SAP PSP, Kraków 2006.
  3. Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, AON, Warszawa 2007.
  4. Prońko J., Zarządzanie kryzysowe na szczeblu powiatu i gmin, Bezpieczeństwo lokalne, praca zbiorowa pod redakcją A. Osierdy, Bielsko-Biała 2008.
  5. Roguski E.W., Planowanie cywilne, matryca bezpieczeństwa, zarządzanie skutkami. Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym, SGSP, Warszawa 2002.
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. (Dz.U. 02.215.1818) z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.
  7. Ziarko J., Walas-Trębacz J., Podstawy zarządzania kryzysowego, Kraków 2009.
  8. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.
  9. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm., art. 4, ust. 1, pkt 15, 19 i 20.
  10. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn., zm., art. 14, ust. 1, pkt. 13 i 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu