BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Będźmirowski Michał (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Struktura zarządzania kryzysowego w administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej na terenie powiatu
Structural Aspect of the Crisis Management in the Polish Public Administration at the County Level
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 31, s. 27-40, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Holistyczna ocena bezpieczeństwa : aspekt współczesny
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Zarządzanie w kryzysie, Polityka bezpieczeństwa, Powiat
Public administration, Crisis management, Security policy, County
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kształtowanie polityki bezpieczeństwa musi być realizowane na każdym szczeblu administracyjnym. Świadomość ewentualnych zagrożeń, ich hierarchii i podatność na nie lokalnej społeczności, jak również możliwości organizacyjnych oraz sił i środków może być wykorzystane do zwalczania skutków zdarzeń nadzwyczajnych. Jest to bardzo istotny atut budowania systemu bezpieczeństwa przede wszystkim na poziomie powiatu i gminy. Lokalni politycy powinni posiadać ścisły kontakt ze społecznością w danym regionie, budować bezpieczeństwo w ramach "małej ojczyzny". (abstrakt oryginalny)

The security policy ought to be developed and implemented at each end every administrative level. Awareness of: possible risks, their hierarchy, susceptibility of local communities to such risks, and organizational capabilities, available means and measures, can serve to defy the effects of extraordinary events. It is a very import ant component of any security system, and specifically the one to be implemented at the level of a county or municipality. Local politicians should have close relationship with the community of a given region and build security within their "small homelands". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2008.
  2. Kosowski B., Programowanie działań na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych, Poradnik praktyczny, Wyd. SAP PSP, Kraków 2006.
  3. Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, AON, Warszawa 2007.
  4. Prońko J., Zarządzanie kryzysowe na szczeblu powiatu i gmin, Bezpieczeństwo lokalne, praca zbiorowa pod redakcją A. Osierdy, Bielsko-Biała 2008.
  5. Roguski E.W., Planowanie cywilne, matryca bezpieczeństwa, zarządzanie skutkami. Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym, SGSP, Warszawa 2002.
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. (Dz.U. 02.215.1818) z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.
  7. Ziarko J., Walas-Trębacz J., Podstawy zarządzania kryzysowego, Kraków 2009.
  8. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590.
  9. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm., art. 4, ust. 1, pkt 15, 19 i 20.
  10. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn., zm., art. 14, ust. 1, pkt. 13 i 14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu