BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzki Józef (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Bezpieczeństwo Imprez Masowych - casus profilu uczestników imprez masowych a aspekt liczby i jakości służb porządkowych i informacyjnych
Security of Mass Events - Casus of Participants Profile and the Aspect of the Number and Quality of Order and Information Services
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 31, s. 55-66, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Holistyczna ocena bezpieczeństwa : aspekt współczesny
Słowa kluczowe
Imprezy masowe, Kultura masowa, Bezpieczeństwo, Zachowania społeczne
Mass events, Popular culture, Security, Social behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie opisuje ustawę o imprezach masowych pod kątem nieco innej filozofii budowania bezpieczeństwa i prezentuje nowe podejście do bardziej skutecznego jego zapewnienia. Zasadnicze kwestie, które autor porusza, to tematyka pojęciowa oraz szczegółowo analizuje casus profilu uczestników imprezy masowej oraz realnego budowania bezpieczeństwa w oparciu o ten profil. Ponadto rozważa, jakość służb, która powinna odpowiadać rzeczywistemu zagrożeniu występującemu na imprezach masowych. Podaje przykłady imprez artystyczno-rozrywkowych i występujących tam uczestników, którzy cechują się różnymi profilami. Analizuje także uczestników meczów piłki siatkowej i koszykowej oraz dokonuje porównania z innym profilem kibiców piłki nożnej. W konkluzji autor wskazuje na konieczność kształcenia i przygotowania menadżerów odpowiedzialnych za prowadzenie imprez masowych. (abstrakt oryginalny)

The article describes the law on mass events for a different philosophy of building security and presents a new approach to more effective assurance. The essential issues that the author describes are detailed analyses of the participants profile casus and building real security based on this profile. Apart from that the author analyzes the quality of services, which should suite the threat at the event. The paper gives some examples of mass entertainment events that show different characteristics of participants. It also analyzes the participants' profile of netball and basketball matches with participants of football matches. In conclusion, the author indicates the necessity of the training and preparation of managers responsible for conducting mass events. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, tekst. jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909, z późn. zm. Dz.U. 2009.62.504
  2. Kąkol C., Bezpieczeństwo Imprez Masowych, Komentarze, Lex, Warszawa 2012, s. 6.
  3. Kotowski K., Kurzęba B., Bezpieczeństwo Imprez Masowych, Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, wyd. II, Difin, Warszawa 2012, s 61.
  4. Kąkol C., Zakaz stadionowy wymaga dopracowania, Rzeczpospolita, 22 stycznia 2010.
  5. Morawski M., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.
  6. Reps S., Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych, Prawo Asekuracyjne 1998, nr 4.
  7. Zadrożnik H.E., Imprezy masowe - wybrane dylematy oraz uwagi de lege ferenda, Samorząd Terytorialny 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu