BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrek Grzegorz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Administracja "przeciwpowodziowa" w województwie : wnioski i postulaty po powodzi 2010 roku
Administration "Flood" in the Region. Conclusions and Proposals after the Flood 2010 Years
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 31, s. 87-104, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Holistyczna ocena bezpieczeństwa : aspekt współczesny
Słowa kluczowe
Powódź, Klęski żywiołowe, Zarządzanie zasobami wodnymi, Bezpieczeństwo, Systemy bezpieczeństwa, Polityka bezpieczeństwa
Flood, Natural disaster, Management of water resources, Security, Security systems, Security policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
System zarządzania zasobami wodnymi w Polsce jest bardzo złożony. Zarówno administrowanie, jak i zarządzanie wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa należy do różnych organów i instytucji, których zadania i kompetencje nie przekładają się na wspólną strategię ochrony przed powodzią w poszczególnych regionach wodnych. Nałożony ustawowo na dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej obowiązek w zakresie koordynacji przedsięwzięć służących osłonie przeciwpowodziowej praktycznie nie jest możliwy do zastosowania z powodu rozproszonego zarządzania gospodarką wodną. Każda jednostka posiadająca określone kompetencje, uprawnienia, obowiązki oraz możliwości finansowe, we własnym zakresie realizuje prace związane z utrzymaniem i inwestycjami. (abstrakt oryginalny)

The system of water resource management in Poland is complex. Both the management and administration of water resources owned by the National Treasury is assigned to various authorities and institutions. The tasks and jurisdictions of those institutions do not translate well, or at all, into a comprehensive flood protection strategy in particular hydrographic regions. The legal requirement for the director of a Regional Water Management Board to coordinate flood protection in his area is impossible to implement in practice due to the dispersed nature of water management assets. Each institution possessing the necessary jurisdiction, obligations and financial means implements projects aimed at flood protection system upkeep and improvement on its own. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dineen J., Klęski żywiołowe: cyklony tropikalne i huragany, powodzie i tsunami, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, Arkady, Warszawa 2001.
 2. Giykień S., Społeczny i ekonomiczny wymiar powodzi we Wrocławiu w 1997 roku, ZANTE, Wrocław 2008.
 3. Janicka W., Historia Gdańska, WG, Gdańsk 2007.
 4. Kiełbień I., Polskie prawo wodne, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 5. Kostecki S. (red.), Modelowanie i hydroinformatyka oraz wybrane zagadnienia ochrony przeciwpowodziowej, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006.
 6. Koślarz R., Dziedzic P., Poradnik projektowania obwałowań rzecznych, IMS, Wrocław 1999.
 7. Niedbała J., Charakterystyczne cechy wezbrania z maja i czerwca w dorzeczu górnej Wisły [w:] Forum Naukowe - Powódź 2010, IMGW, Warszawa 2010.
 8. Sasim M., Charakterystyka hydrometeorologicznych przyczyn i rozmiarów powodzi w dorzeczu Wisły, Odry oraz zlewni Warty w maju i czerwcu 2010 [w:] Forum Naukowo-Techniczne Powódź 2010, IMG W, Warszawa 2010.
 9. Raport, Powódź w dorzeczu Wisły i Odry maj - czerwiec 2010, KZGW Warszawa 2010.
 10. Informacja o wynikach kontroli Wykonywanie wybranych obowiązków ustawowych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej - KSR-4101-05-00/2011 - NIK , Warszawa 2012.
 11. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 126,poz. 878 oraz z 2010 r. Nr 130 poz. 874).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu