BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanek Andrzej (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce
Factors Affecting the Traffic Safety in Poland
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 31, s. 105-122, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Holistyczna ocena bezpieczeństwa : aspekt współczesny
Słowa kluczowe
Stan techniczny, Ruch drogowy, Wypadki drogowe, Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Technical condition, Road traffic, Road accidents, Road traffic safety
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono kształtowanie się najważniejszych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Analizując tzw. czynnik ludzki brano pod uwagę kierujących pojazdami, pieszych rowerzystów, motorowerzystów i motocyklistów. Uwzględniono również wpływ warunków zewnętrznych, takich jak pora dnia, dzień, miesiąc, miejsce, w jakim powstało zdarzenie drogowe, jak również stan techniczny pojazdu. Ukazano zagrożenia jakie stwarzają drogi w naszym kraju, w tym również drogi województwa pomorskiego. Wskazano zasadnicze przyczyny i tendencje zmian niekorzystnych zjawisk występujących w ruchu drogowym skutkujące śmiercią i kalectwem uczestników ruchu drogowego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the process of shaping the most crucial factors that have influenced the traffic safety in Poland in the recent years. Drivers, pedestrians, cyclists and those riding on moped have been taken into account, as well as factors like a day, a month, a place where the accident happened and technical condition of the vehicle. The author has emphasized the risks being a result of poor condition of Polish roads, including pomorskie county. Both the reasons and the tendencies of changing the negative traffic occurrences, resulting in the death and disability, have been presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamiec J., Transeuropejskie sieci transportowe (TNT-T), http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf70/9B2B8A80F3495587C1257ADB003ClB28/$file/Strony odStudia_BAS_32-5.pdf
  2. Filary ST., Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Poznań 2010.
  3. Goniewicz M., Goniewicz K., Wypadki drogowe w Polsce - czynniki sprawcze i zapobieganie, Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka 2010 nr 9, s. 14-17, http://www.ciop.pl/41989
  4. Komunikat Komisji Do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020 {SEK(2010) 903}
  5. Krystek R. (red. pracy zbiorowej), Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Synteza. WKiŁ, Warszawa, 2010.
  6. Raport końcowy. Przegląd potencjału w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce, tłumaczenie z j. angielskiego opracowania International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW Washington DC 204033. Czerwiec 2013.
  7. Stanek A., Kształtowanie bezpieczeństwa na transeuropejskiej sieci drogowej [w:] Bezpieczeństwo w Administracji, Gospodarce i Biznesie. Aksjologia zjawisk kryzysowych, WSAiB, Gdynia 2013, s. 148-170.
  8. Praca zbiorowa Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów latach 2008-2011, GDDKiA, Kraków 2012, https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura-rowerowa_3000/zdarzenia_rowerowe_2008_2011.pdf
  9. Zielińska A., Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2012 r., Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce, opracowano w Instytucie Transportu Samochodowego. Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu