BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Magier-Łakomy Ewa (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku), Żarnowski Maciej (Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku)
Tytuł
Procesy autoregulacji emocjonalnej funkcjonariuszy policji : poziom kontroli emocjonalnej oraz odczuwanego stresu policjantów pionu kryminalnego i prewencyjnego
Emotional Self-Regulation in Police Service : the Influence of the Type of Police Service on the Level of Emotional Self-Control and Stress Perception
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 31, s. 123-137, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Holistyczna ocena bezpieczeństwa : aspekt współczesny
Słowa kluczowe
Policja, Praca w stresie, Wyniki badań
Police, Work under pressure, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Charakter pracy służb bezpieczeństwa skutkuje wysokimi wymaganiami stawianymi funkcjonariuszom tych służb w zakresie zdolności skutecznego zarządzania swoim stanem emocjonalnym. Do wymiarów autoregulacji emocjonalnej można zaliczyć kontrolę emocjonalną oraz poziom odczuwanego stresu. Celem niniejszego opracowania było sprawdzenie różnic w zakresie wielowymiarowej kontroli emocjonalnej oraz w poziomie odczuwanego stresu w zależności od rodzaju pełnionej służby. Analizę wyróżnionych wymiarów autoregulacji przeprowadzono w oparciu o porównanie dwóch rodzajów służby: pionu kryminalnego oraz pionu prewencyjnego. Uzyskane wyniki wskazują na uruchamianie odmiennych programów kontroli emocjonalnej oraz zróżnicowanego poziomu odczuwanego stresu w zależności od rodzaju pełnionej służby. (abstrakt oryginalny)

A service in police demands high capability in effective self-regulation, especially in the extent of emotional control and stress perception. The aim of the research was investigating the differences in emotional control and stress perception dependently on professional task's requirements. Results show that type of police service influences emotional self-control and stress perception. Police officers working at criminal division activate different modes and different levels of emotional control comparing to officers working at preventive division. Similar effect was obtained in the case of stress perception. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Averill J.R. (2002), Czy jesteśmy w stanie kontrolować nasze emocje, [w:] Ekman P., Davidson R. (red.), Natura emocji, GWP, Gdańsk.
 2. Bartkowiak G. (2009), Stres i radzenie sobie ze stresem w pracy funkcjonariusza Policji, [w:] Rymaniak J., Niedzielski P. (red.) (2009), Zarządzanie informacją w administracji publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 3. Bielska T. (2007), Wprowadzenie do psychologii - aspekty policyjne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 4. Brzeziński J. (1973), Kształtowanie się mechanizmu kontroli emocjonalnej, Kwartalnik Pedagogiczny, 3.
 5. Brzeziński J. (1974), Kwestionariusz kontroli emocjonalnej, Nieopublikowany skrypt.
 6. Dziedzic A. (2013), Problemy funkcjonariusza policji związane z codzienną pracą - badania ankietowe, Bezpieczeństwo pracy, Nauka i Praktyka, 7.
 7. Johnson S., Cooper C., Cartwright S., Donald I., Taylor P., Millet C. (2005), The experience of work-related stress across occupations, Journal of Managerial Psychology, 20.
 8. Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. (2009), Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem, Pracownia Testów Psychologicznych.
 9. Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. (2009), Skala odczuwanego stresu-PSS-10, [w:] Juczyński Z., Ogińska-Bulik N., Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem, Pracownia Testów Psychologicznych.
 10. Khalili A. (2012), The Role of Emotional Intelligence in the Workplace: A Literature Review, International Journal of Management, 29.
 11. Levenson R. (2002), Kontrola emocji: odmiany i konsekwencje, [w:] Ekman P., Davidson R. (red.) Natura emocji, GWP, Gdańsk.
 12. Łosiak W. (2008). Psychologia stresu. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 13. Ogińska-Bulik N. (2007), Stres zawodowy u policjantów. Źródła. Konsekwencje. Zapobieganie, WAH-E. Łódź.
 14. Suresh R.S., Anantharaman R.N., Angusamy A., Ganesan J. (2013), Sources of Job Stress in Police Work in a Developing Country, International Journal of Business and Management; 8.
 15. Szaniak T. (2008), Wymiana doświadczeń w zakresie wybranych aspektów funkcjonowania psychologów w Policji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu