BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kochańska Małgorzata (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Komunikat z badań - Bezpieczna Szkoła
The Safety School - Research Paper
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 31, s. 257-268, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Holistyczna ocena bezpieczeństwa : aspekt współczesny
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Oświata, Wyniki badań
Security, Health and safety at work, Education system, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie jest częściowym komunikatem z prowadzonych przez autorkę w roku szkolnym 2013/2014 badań ankietowych wśród przedstawicieli pomorskich szkól i placówek oświatowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W tekście przedstawiono najważniejsze pytania tego badania, dotyczące poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników szkół i placówek oświatowych, przyjętych rozwiązań chronionych placówkę przed zagrożeniami oraz skalę zjawiska. Zjawiska rozumianego jako zdarzenia wypadkowe zarówno uczniów/podopiecznych i pracowników szkoły/placówki na tle wypadków w gospodarce narodowej wśród osób zatrudnionych/pracujących. (abstrakt oryginalny)

This article is a part of the research paper of surveys carried by the author in the school year 2013/2014 among representatives of the Pomeranian schools and educational institutions, regarding health and safety at work. The text presents the most important questions of this research, concerns the sense of security among employees of schools and educational institutions, undertaking solutions protecting institutions against the threats and the scale of the phenomenon. The phenomenon defined as an accident event of both students/pupils and a school staff on the background of accidents in the national economy among the employees. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 2. Feinberg W., Soltis J.F. (2000), Szkoła i społeczeństwo, WSiP, Warszawa.
 3. Kochańska M. (2012), Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówkach oświatowych, SEKA S.A., Warszawa.
 4. Kochańska M. (2003), Improvement of labour conditions and the permanent education in the work safety, labour protection and ergonomics field, [w:] Pacholski L.M., Marcinkowski J.S., Horst W., ed., Work quality conditions in researches and education in erogonomics, work safety and labour protection, Poznań, ss. 232-236.
 5. Laska A. (2001), Społeczno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia i bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy, Wyd. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 182, Zarządzanie i Marketing, z. 3, Rzeszów.
 6. Martyniak Z. (2002), Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo AE Kraków.
 7. Mikołajczyk Z. (2003), Zarządzanie procesami zmian organizacyjnych. GWSH, Katowice.
 8. Mikuła B. (2001), Teoretyczne kierunki w kształtowaniu przedsiębiorstwa przyszłości [w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, [w:] pracy zbiorowej pod. red. B. Godziszewskiego, M. Haffera i M. Stakiewicza UMK, Toruń.
 9. Pielachowski J. (2000), Organizacja i zarządzanie oświata i szkołą: poradnik dla dyrektorów oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły, Wyd. eMPi2, Poznań.
 10. Witek S. (2000), Zarządzanie reformowaną szkołą, WN PWN, Warszawa-Kraków.
 11. Zahorska M. (2002), Szkoła: między państwem, społeczeństwem a rynkiem, Wyd. Akademickie "Żak", Warszawa.
 12. Zaniewski Z.F. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie w perspektywie społeczeństwa wiedzy, (spojrzenie interdyscyplinarne), Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 13. Zimniewicz K. (2009), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu