BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smyczek Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Domocentryzm konsumencki a rynki finansowe
Consumer Cocooning and Financial Markets
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 621-629, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Zachowania konsumenta, Rynki finansowe, Badania empiryczne
Consumer, Consumer behaviour, Financial markets, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule podjęto się próby identyfikacji domocentryzmu konsumenckiego na rynkach finansowych. Badania pokazują, że poziom tego zjawiska jest stosunkowo niewielki. Główną przyczyną domocentryzmu wśród konsumentów na rynkach finansowych stał się kryzys gospodarczy ostatnich lat, który był wywołany przez niesolidne instytucje finansowe. Konsumenci domocentryczni cechują się przede wszystkim wysoką skłonnością podejmowana wspólnie decyzji finansowych w gospodarstwie domowym. Mają dużą skłonność do oszczędzania. W zakresie rozliczeń finansowych konsumenci ci preferują płacenie gotówką. Jeśli inwestują to tylko w bezpiecznej formie, czyli w kamienie szlachetne, czy nieruchomości. Są to najczęściej kobiety, w średnim wieku, lepiej wykształcone, reprezentujące małe gospodarstwa domowe w dużych miastach. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to identification of consumer cocooning on financial markets. Studies show that the level of this phenomenon is relatively small. The main reason of cocooning among consumers in the financial markets has become the economic crisis of recent years, which was caused by unreliable financial institutions. Consumers with cocooning attitudes usually take jointly financial decisions in the household. They have a high propensity to save. In terms of financial settlements those consumers prefer to pay cash. They invest only in a secure way, that is, jewelry, gold, and real estate. They are mostly women, middle-aged, better educated, representing small households in major cities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński, J. (red.) (1993). Psychologiczne i psychometryczne problemy diagnostyki psychologicznej. Poznań: UAM.
 2. Bywalec, Cz. (2007). Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania. Warszawa: PWN.
 3. Górniak, J. (2000). My i nasze pieniądze. Kraków: Aureus.
 4. Janoś-Kresło, M., Mróz, B. (red.) (2006). Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce. Warszawa: SGH.
 5. Karcz, K., Kędzior, Z. (red.) (2001). Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej. Katowice: AE w Katowicach.
 6. Kędzior, Z. (1997). Zachowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Prawidłowości, determinanty. Katowice: CBiE AE.
 7. Kołodko, G. (2009). Światowy kryzys i jego implikacje dla Polski. Master of Business Administration, lipiec - sierpień.
 8. Mróz, B. (2013). Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 9. Smyczek, S. (2012). Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych. Warszawa: Placet.
 10. Smyczek, S., Sowa, I. (2005). Konsument na rynku - zachowania, modele, aplikacje. Warszawa: Difin.
 11. Sztemberg, M. (2000). Konfirmacyjna analiza czynnikowa jako weryfikacja eksploracyjnej analizy czynnikowej. W: Walusiak, M. (red.), Pomiar w badaniach rynkowych i marketingowych. Wrocław: AE.
 12. World Bank (2005). Indicators of Financial Access - Household - Level Surveys. Washington: World Bank.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu