BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musialik Grażyna (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Musialik Rafał (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Zarządzanie sektorem publicznym a preferencje publiczne
Public Sector Management vs. Public Preferences
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 403, s. 172-180, bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse publiczne
Słowa kluczowe
Sektor publiczny, Zarządzanie
Public sector, Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano dwie koncepcje wartości w ramach zarządzania sektorem publicznym i ekonomii. Pierwsza to koncepcja wartości publicznej, a druga - podwójnej użyteczności A. Etzioniego. Teoria wartości publicznej, rozwijana w ramach zarządzania sektorem publicznym, posługuje się pojęciem preferencji publicznych - różnych od preferencji indywidualnych. Teoria podwójnej użyteczności A. Etzioniego wskazuje na moralność jako ważną przesłankę wyborów podmiotów w gospodarce. Każda z nich bazuje na założeniu, że ludzkie zachowania powinny być wyjaśniane przez wskazanie dwu źródeł motywacji. Tym samym są one niespójne z neoklasyczną teorią użyteczności. Artykuł zawiera krytyczną analizę obu koncepcji. Celem pracy jest przedstawienie takiej interpretacji dwu źródeł motywacji zachowań podmiotów, aby osiągnąć spójny i ogólny aparat pojęciowy do ich opisu(abstrakt oryginalny)

Primarily the article presents two concepts of value in public sector management and economics. The first of them is a Public Value theory, the second one is A. Etzioni's biutility idea. Each of them is based on the assumption that human behavior should be explained using two sources of motivation. Thereby they are inconsistent with the neoclassical utility theory. The second aim of the paper is to develop an interpretation of two sources of motivation so as to achieve a general conceptual framework for describing human motivations(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benington J., 2009, Creating the public in order to create public value, Intl Journal of Public Administration, no. 32, s. 232-249.
 2. Blaug M., 1994, Teoria ekonomii, PWN, Warszawa.
 3. Etzioni A., 1986, The case for a multiple-utility conception, Economics and Philosophy, no. 2, s. 159-183.
 4. Etzioni A., 1988, The Moral Dimension, The Free Press, New York, London, Toronto, Sydney, Singapore.
 5. Kelly G., Mulgan G., Muers S., 2002, Creating Public Value: An Analytical Framework for Public Service Reform, Discussion Paper prepared by the Cabinet Office Strategy Unit, United Kingdom.
 6. Meynhardt T., 2009, Public value inside: What is public value creation?, Intl Journal of Public Administration, no. 32, s. 192-219.
 7. Moore M.H., 1995, Creating Public Value, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London.
 8. Moore M.H., 2013, Recognizing Public Value, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London.
 9. Stiglitz J.E., 2004, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Stoker G., 2006, Public value management: A new narrative for networked governance?, American Review of Public Administration, no. 36(1), s. 41-57.
 11. Van der Wal Z., van Hout E., 2009, Is public value pluralism paramount? The intrinsic multiplicity and hybridity of public values, Intl Journal of Public Administration, no. 32, s. 220-231.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.403.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu