BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczyk Genowefa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Bliskość handlu źródłem wartości dla klienta
Trade Proximity as a Source of Value for Customer
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 631-639, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Handel, Handel detaliczny, Wartość dla klienta
Trade, Retail trade, Value to customer
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule starano się uzasadnić tezę, że wartość dla klienta kształtuje działalność handlu silnie zorientowana na bliskość z klientem. Wyróżniono bliskość zewnętrzną i wewnętrzną handlu. Na bliskość w wymiarze zewnętrznym składa się dostępność przestrzenna i czasowa oraz wizerunek firmy. Bliskość wewnętrzną miejsca sprzedaży kształtują stosowane w miejscu sprzedaży rozwiązania techniczno-organizacyjne oraz posiadane wartości niematerialne i zasoby ludzkie. (abstrakt oryginalny)

The article was an attempt to justify the thesis that value for the customer is shaped by the trade activities strongly committed to its proximity with the customer. Author has distinguished the external and internal trade proximity. The external proximity consists of spatial and temporal availability and the company image. In turn, the internal proximity is shaped by technical and organizational solutions applied at the point of sale and intangible assets and human resources held by the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Sławińska, M. (red.) (2008). Kompendium wiedzy o handlu, Warszawa. WN PWN.
 2. Monroe, K.B. (1990). Princing: Making Profitable Desicions, New York. McGraw-Hill.
 3. Gale, B.T. (1994). Managing Customer Value, New York, The Free Press.
 4. Przybyłowski, K. i in. (1998). Marketing, Warszawa. Dom Wydawniczy ABC.
 5. Szymura-Tyc, M. (2005). Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 6. Kotler, P., Keller K.L. (2012). Marketing. Poznań. Rebis.
 7. Sullivan, M., Adcock D. (2003). Marketing w handlu detalicznym. Kraków. Oficyna Ekonomiczna.
 8. Domański, T. (2005). Strategie rozwoju handlu. Warszawa. PWE.
 9. Peter, J.P., Olson J.C. (2002). Consumer Behavior and Marketing Strategy. New York. Irwin McGraw-Hill.
 10. Łukasik, P. (2008). Marketing w handlu detalicznym produktami spożywczymi. Wybrane aspekty zachowań nabywców. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 11. Śmigielska, G. (red.) (2013). Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa. Difin.
 12. Budzyński, W. (2012). Kształtowanie wizerunku równoległego, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 13. Horovitz, J. (2006). Strategia obsługi klienta. Warszawa. PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu