BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowa Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Zrałek Jolanta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wirtualizacja zachowań młodych konsumentów
Virtualization of Young Consumers' Behaviors
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 8 (CD), s. 658-668, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Wirtualizacja, Młodzież, Konsument, Zachowania konsumenta, Technologie mobilne, Telefonia komórkowa, Badania ankietowe
Virtualization, Youth, Consumer, Consumer behaviour, Mobile technologies, Mobile phone, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Coraz częściej spotykanym przejawem wirtualizacji zachowań młodzieży jest zaspokajanie przez nią potrzeb za pomocą Internetu dostępnego w telefonach komórkowych. W artykule przyjęto dwa cele. Pierwszym jest scharakteryzowanie tych zachowań młodych konsumentów, które są związane z korzystaniem z mobilnego Internetu. Drugim przeprowadzenie typologii młodych konsumentów ze względu na zakres i sposób wykorzystywania przez nich telefonu komórkowego do łączenia się z Internetem. Podstawę dla realizacji tych celów stanowią informacje pochodzące z badań ankietowych przeprowadzanych w roku szkolnym 2013/2014 wśród młodzieży w wieku od 14 do 19 lat. (abstrakt oryginalny)

More and more frequent manifestation of virtualization of youth behaviors is satisfying needs by Internet available through the mobile phone. The purpose of this article is characterization of young consumers' behaviors connected with using Internet in such a way as well as carrying out their typology. The basis for achieving mentioned aims are outcomes of poll conducted in the 2013/2014 school year among youths aged from 14 to 19. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bywalec, Cz. (2007). Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania. Warszawa: WN PWN.
 2. Czapiński, J. i Panek, T. (red) (2013). Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 3. Eurostat, (2015). www.ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=isoc_ci_ac_i, (2.01.15).
 4. GSMA, 2013 Children's use of mobile phones An international comparison 2012. GSMA www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/03/GSMA_ChildrensMobilePhones2012WEB.pdf (10.03.15).
 5. Gutkowski, T. (2013). M-commerce w Polsce zaczyna się na serio. Nowy Marketing nowymarketing.pl/a/1474,m-commerce-w-polsce-zaczyna-sie-na-serio (3.3.15).
 6. Lindstrom, M. (2003). Junior consumer, Marketing Business, March, 26-27.
 7. Pew Internet, (2009). Teens and Mobile Phones over the Past Five Years: Pew Internet Looks Back, www.pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2009/ PIP per%cent20Teens percent20and percent20 Mobile%20Phones%20Data%20Memo.pdf (1.03.2015).
 8. Quart, A. (2003). Branded. The Buying and Selling of Teenagers. Cambridge, MA. Perseus Publishing.
 9. Torlak, Ö., i Spillan, J. E., i Harcar, T., (2011). Young Consumers' Cell Phone Usage in Developing Market: The Case of Turkish Youth Market. Journal of Marketing Development and Competitiveness, 5(3), 47-67.
 10. UKE (2012). Młodzież na rynku usług telekomunikacyjnych - 2012. Warszawa: UKE.
 11. UKE (2013). Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2012. Warszawa www.uke.gov.pl/files/?id_plik=12340 (28.02.15).
 12. Wilska, T.A. (2003). Mobile Phone Use as Part of Young People's Consumption styles. Journal of Consumer Policy, 26, 441-463.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu