BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubiszewska Katarzyna (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Problem efektywności banków w literaturze przedmiotu
On the Question of Bank Effectiveness
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 2, s. 65-79, tab., bibliogr. 53 poz.
Tytuł własny numeru
Bankowość. Bankowość komercyjna i spółdzielcza
Słowa kluczowe
Sektor bankowy, Kapitał zagraniczny, Efektywność banków
Banking sector, Foreign capital, Banks' efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Efektywność banku jest jedną z podstawowych miar oceny jego działalności. Dlatego tak ważne jest analizowanie jej poziomu, jak również czynników oddziałujących na efektywność zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Celem artykułu jest przeprowadzenie przeglądu literatury związanej z problemem. Opracowanie zostało podzielone na trzy części. Pierwszą poświęcono przedstawieniu różnych koncepcji pojęcia efektywności, ze szczególnym jego uwzględnieniem w odniesieniu do sektora bankowego. W drugiej części omówiono miary i techniki badania poziomu efektywności banków, zaś w trzeciej przedstawiono wyniki wybranych badań nad tym zagadnieniem. Ważnym zagadnieniem są badania w odniesieniu do sektorów bankowych w okresie transformacji. W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu dostępną powszechnie, ze szczególnym uwzględnieniem zagranicznych źródeł. (fragment tekstu)

The purpose of this article is to analyze the literature related to the problem of bank effectiveness. The article is divided into three parts. The first one is devoted to the various concepts of effectiveness. The second part discusses the methods and tools used to measure the level of efficiency of a banking market. The third part presents results of selected studies on this issue, with a special emphasis on the banking sectors of economies during systematic transformation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aigner D. J., Lovell C. A. K., Schmidt P., Formulation and Estimation of Stochastic Frontier Production Functions, "Journal of Econometrics" 1977, No. 6.
 2. Albertazzi U., Gambacorta L., Bank Profitability and the Business Cycle, "Journal of Financial Stability" 2009, No. 5.
 3. Alexiou C., Sofoklis V., Determinants of Bank Profitability, Evidence from the Greek Banking Sector, "Economic Annals" 2009.
 4. Athanasoglou Panayiotis P., Brissimis S. N., Delis M. D., Bank - Specific, "Industry-Specific And Macroeconomic" 2005.
 5. Bankowość. Podręcznik Akademicki, red. W. L. Jaworski, Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2006.
 6. Berger A. N., Deyoung R., Udell G. F., Efficiency Barriers to The Consolidation of The European Financial Services Industry, "European Financial Management" 2000, No. 6.
 7. Berger A. N., Humphrey D. B., Efficiency of Financial Institutions, International Survey And Directions For Future Research, "European Journal of Operational Research" 1997, No. 98 (2).
 8. Bonin J., Hassan I., Wachtel P., Bank Performance, Efficiency and Ownership in Transition Countries, "Journal of Banking And Finance" 2005, No. 29.
 9. Bordo M., Redish A., Rockoff H., A Comparison of The US and Canadian Banking Systems in The 20th Century: Stability and Efficiency, 1995.
 10. Bos J. W. B., Schiedel H., Comparing Efficiency in European Banking, A Meta Frontier Approach, "Research Series Supervision" 2003, No. 57, De Nederlandche Bank, Amsterdam.
 11. Capie F., Prudent And Stable (But Inefficient), 1995 za E. Carletti, Ph. Hartmann, Cometition And Stability: What's Special About Banking?, "Working Papers" 2002, No. 26, European Central Bank.
 12. Carletti E., Ph. Hartmann, Competition And Stability: What's Special About Banking?, "ECB Working Papers" 2002, No. 26, European Central Bank.
 13. Capiga M., Ocena działalności placówki operacyjnej banku: Dylematy metodologiczne i praktyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.
 14. Carvallo O., Kasman A., Cost Efficiency in The Latin American and Caribbean Banking Systems, "Journal of International Financial Markets, Institutions and Money" 2005, No. 15.
 15. Casu B., Girardone C., A Comparative Study of The Cost Efficiency of Italian Banking Conglomerates, "Managerial Finance" 2002, No. 28 (9).
 16. Casu B., Molyneux P., A Comparative Study of Efficiency in European Banking, "Applied Economics" 2003, No. 35.
 17. Chang C. E., Hasan I., Hunter W. C., Efficiency of Multinational Banks: An Empirical Investigations, "Applied Financial Economics" 1998, No. 8 (6).
 18. Charnes A., Cooper W. W., Rhoes A., Measuring The Efficiency of Decision Making Units, "European Journal of Operational Research" 1978, No. 2 (6).
 19. Demirgüç-Kunt A., Laeven L., Levine R., Regulations, Market Structure, Institutions, And The Cost of Financial Intermediation, "Journal of Money, Credit And Banking" 2004, Vol. 36, No. 3.
 20. Determinants of Bank Profitability, MPRA Paper 153, University Library of Münich, Germany, Revised 2006.
 21. Dietrich A., Wanzenried G., Determinants of Bank Profitability Before and During The Crisis: Evidence From Switzerland, "Journal of International Financial Markets, Institutions And Money" 2011.
 22. European Commission, The Western Balkans In Transition, "Enlargement Papers" 2004, No. 23, Directorate General for Economic and Financial Affairs.
 23. Farrell M. J., The Meaurement Of Effective Efficiency, "Journal of Royal Statistical Society" 1957, Serie A, No. 120 (3).
 24. Forrier G. D., Lovell C. A. K., Measuring The Cost Efficiency in Banking Econometric And Linear Programming Evidence, "Journal of Econometrics" 1990, No. 46.
 25. Fries S., Taci A, Banking Reform And Development in Transition Economies, "Working Papers EBRD" 2002, No. 71.
 26. García-Herrero A., Gavilá S., Santabárbara D., What Explains The Low Profitability of Chinese Banks?, "Journal of Banking and Finance" 2009, No. 33.
 27. Grigorian D., Manole V., Determinants of Commercial Bank Performance in Transition, "World Bank Policy Research Paper" 2002, No. 2850.
 28. Hasan I., Hunter W. C., Efficiency of Japanese Multinational Banks in USA, "Research in Finance" 1996, No. 14.
 29. Hasan I., Lozano-Vivas A., Foreign Banks, Production Technology And Efficiency: Spanish Experience, "Working Paper Presented at The Georgia Productivity Workshop III" 1998, Athens, Georgia.
 30. Havrylchyk O., Efficiency in The Polish Banking Industry: Foreign Versus Domestic Banks, "Journal of Banking and Finance" 2006, No. 30.
 31. Hoggarth G., Milne A., Wood G., Alternative Routes To Banking Stability: A Comparison of UK and German Banking Systems, "Financial Stability Review" 1998, Bank of England.
 32. Hollo D., Nagy M., Bank Efficiency In The Enlarged European Union, "Working Paper" 2006, No. 3, MNB, Budapest.
 33. Isik I., Hassan M. K., Technical, Scale and Allocative Efficiencies of Turkish Banking Industry, "Journal of Banking and Finance" 2002, No. 26.
 34. Jackowicz K., Kuryłek W., Rentowność banków komercyjnych działających w Polsce w latach 1995-2001 a bieżące decyzje menedżerskie i skumulowane w czasie skutki tych decyzji, "Bank i Kredyt" 2004, nr 2, 2004.
 35. Jemric I., Vujcic B., Efficiency of Banks in Croatia: A DEA Approach, "Working Paper" 2002, No. 7, Croatian National Bank.
 36. Kasman A., Efficiency And Scale Economies in Transition Economies: Evidence From Poland And The Czech Republic, "Emerging Markets Finance and Trade" 2005, No. 41.
 37. Kasman A., Yildirim C., Cost and Profit Efficiencies in Transition Banking: The Case of New EU Members, "Applied Economies" 2006, No. 38.
 38. Kosmidou K., Pasiouras F., Floropoulos J., Linking Profits To Asset-Liability Management of Domestic and Foreign Banks in The UK, "Applied Financial Economics" 2004, Vol. 14, No. 18.
 39. Kraft E., Hofler R., Payne J., Privatization, Foreign Bank Entry and Bank Efficiency in Croatia: A Fourier-Flexible Function Stochastic Cost Efficiency Analysis, "Working Paper" 2002, No. 9, Croatian National Bank.
 40. Kraft E., Tirtiroglu D., Bank Efficiency in Croatia: A Stochastic Frontier Approach, "Journal of Comparative Economics" 1998, No. 26.
 41. Mahajan A., Rangan N., Zardkoohi A., Cost Structures in Multinational and Domestic Banking, "Journal of Banking and Finance" 1996, No. 20 (2).
 42. Nikiel E., Opiela T., Customer Type and Bank Efficiency in Poland: Implications for Emerging Market Banking, "Contemporary Economic Policy" 2002, No. 20.
 43. Pasiouras F., Kosmidou K., Factors Influencing The Profitability of Domestic and Foreign Commercial Banks in The European Union, "Research in International Business and Finance" 2007, No. 21.
 44. Pawłowska M., Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, "Materiały i Studia NBP" 2005, nr 192.
 45. Rogowski G., Metodologia analiz efektywności i efektu skali banków, "Bank i Kredyt" 1998, No. 11.
 46. Rogowski G., Metody analizy i oceny banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 47. Rose P., Zarządzanie bankiem komercyjnym: Wytwarzanie i sprzedaż usług finansowych, Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
 48. Rossi S., Schwaiger M., Winkler G., Managerial Behavior and Cost/Profit Efficiency in The Banking Sectors of Central and Eastern European Countries, "Working Papers" 2005, No. 96, Oesterreichische Nationalbank.
 49. Sathye M., X-Efficiency in Australian Banking: An Empirical Investigation, "Journal of Banking and Finance" 2001, No. 25.
 50. Staikouras C., Wood G., Banking Competition And Stability In Europe, "Journal of International Banking Regulation" 1999. No. 1.3. za E. Carletti, Ph. Hartmann Competition and Stability: What's Special About Banking?, "Working Papers" 2002, No. 26, European Central Bank.
 51. Stępień K., Konsolidacja a efektywność banków w Polsce, Cedewu, Warszawa 2004.
 52. Weill L., Is There A Gap in Bank Efficiency Between CEE and Western European Countries? (Central and Eastern Europe), "Comperative Economic Studies" 2007, No. 49.
 53. Yıldırım H., Philippatos G., Efficiency in Banks: Recent Evidence from The Transition Economies of Europe, 1993-2000, "The European Journal Of Finance" 2007, No. 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.2.3.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu