BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bieszk-Stolorz Beata (University of Szczecin, Poland), Markowicz Iwona (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Application of Survival Analysis in Efficiency Evaluation of Professional Effectiveness Enhancement Programme
Wykorzystanie analizy trwania do oceny skuteczności programu zwiększającego efektywność zawodową
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2015, vol. 1, t. 311, s. 85-91, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Statistical Analysis in Theory and Practice
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Badanie efektywności, Przeciwdziałanie bezrobociu, Fundusz Pracy, Analiza przeżycia, Okresy bezrobocia, Czas trwania bezrobocia
Unemployment, Research efficiency, Combat unemployment, Labour Fund, Survival analysis, Unemployment spells, Unemployment duration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena wpływu realizacji programu zwiększającego efektywność zawodową na czas trwania bezrobocia. Analizie poddano program realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie w latach 2008 i 2010 i skierowany do osób do 30 roku życia. W badaniu punktem wyjścia są metody analizy trwania. Do zbadania różnic w czasie trwania bezrobocia zastosowany zostanie model regresji nieciągłej. Wartości parametrów tego modelu umożliwią ocenę skuteczności wprowadzonego programu finansowanego ze środków Funduszu Pracy. Analiza zostanie przeprowadzona na danych dotyczących osób wyrejestrowanych z PUP w Szczecinie w 2010 roku. Grupę kontrolną będą stanowili wyrejestrowani w 2008 roku, w którym nie był realizowany omawiany projekt. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to evaluate the effect of a professional effectiveness enhancing programme on unemployment spells. The analysed programme was implemented by the Poviat Labour Office in Szczecin in 2009 and 2010 and was targeted at persons aged below 30. The methods of survival analysis are the starting point for the study. The differences in unemployment spells will be examined by means of the regression discontinuity model. The parameter values of this model will help evaluate the efficiency of the programme financed by the Labour Fund. The analysis is based on the data of people de-registered from the Poviat Labour Office in Szczecin in 2010. The control group consists of people de-registered in 2008, i.e. the year when the project was not realised. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieszk-Stolorz B. (2013), Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia, Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin.
 2. Bieszk-Stolorz B., Markowicz I. (2012), Modele regresji Coxa w analizie bezrobocia, CeDeWu, Warszawa.
 3. Card D., E., Levine P. B. (2000), Extended Benefits and the Duration of UI Spells: Evidence from the New Jersey Extended Benefit Program, Journal of Public Economics, 78(1), pp. 107-138.
 4. Hahn J., Todd P., Van der Klaauw W. (2001), Identyfikation and Estimation of Treatment Efects with a Regression-Discontinuity Design, Econometrica, Vol. 69, No. 1, pp. 201-209.
 5. Hunt J. (1995), The Effect of Unemployment Compensation on Unemployment Duration in Germany, Journal of Labor Economics, 13(2), pp. 88-120.
 6. Katz L., Meyer B. (1990), The Impact of the Potential Duration of Unemployment Benefits on the Duration of Unemployment, Journal of Public Economics, 41(1), pp. 45-72.
 7. Lalive R. (2007), Unemployment Benefits, Unemployment Duration, and Post-Unemployment Jobs: A Regression Discontinuity Approach, The American Economic Review, Vol. 97, No. 2, pp. 108-112.
 8. Moffitt R. A. (1985), Unemployment Insurance and Distribution of Unemployment Spells, Journal of Econometrics, 28(1), pp. 85-101.
 9. Nickell S., Layard R. (1999), Labor Market Institutions and Economic Performance. In: Ashenfelter O., Card O. eds. Handbook of Labor Economics, Vol. 3, Amsterdam, pp. 1801-1863.
 10. Schmieder J. F., von Wachter T, Bender S. (2012), The Effects of Extended Unemployment Insurance Over the Business Cycle: Evidence from Regression Discontinuity Estimates Over 20 Years, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 127 (2), pp. 701-752.
 11. Trochim W. (1984), Research Design for Program Evaluation: the Regression-Discontinuity Approach, Beverly Hills, Sage Publications.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/14480
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu