BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Suchocka Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Błaszczyk Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Uczestnicy procesu budowlanego a ochrona drzew
Participants of the Construction Works and the Tree Protection
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2015, nr 3 (54), s. 200-212, tab., bibliogr. 20 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Budownictwo, Ochrona roślin, Ochrona środowiska
Construction sector, Plant protection, Environmental protection
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niestety, rozciągnięty w czasie proces planowania i projektowania, jak również "rozproszenie" go wśród branżystów, prowadzi do stopniowego zanikania drzew z terenów miast. Na zmniejszenie liczby drzew w miastach wpływają także i inne czynniki, między innymi presja inwestycyjna (miasto jako plac budowy), pogorszenie warunków siedliskowych dla życia drzew po zakończeniu inwestycji, oraz przepisy, dające możliwość wycinki drzew bez nasadzeń zastępczych. Praktyka wielu krajów wskazuje, iż największe straty w drzewostanie występują w efekcie budowy infrastruktury technicznej miast. Jak wynika z decyzji administracyjnych wydanych przez jednostki zarządzające zielenią w Warszawie, w latach 2009-2014 ubyło 147 tys. drzew, rocznie zaś ubywa z terenu miasta średnio 24 500 drzew2. W tym czasie nasadzonych zostało około 8 tys. drzew w skali roku, co oznacza, że Warszawa każdego roku utraciła ponad 16,5 tys. drzew. Drzewa są nie tylko wycinane w wyniku kolizji z projektowaną infrastrukturą na terenach inwestycyjnych, ale także uszkadzane w trakcie wykonywania robót. Place budowy to miejsca, w których drzewa są bezpośrednio narażone na uszkodzenia mechaniczne i stres abiotyczny. Zjawisko to, często określane mianem "stresu budowlanego"3, jest wynikiem zmian w siedlisku drzew, znajdujących się na terenie działek objętych inwestycją oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Obserwacje dowodzą, że do obumarcia drzewa uszkodzonego przez prace budowlane dochodzi przeciętnie od 5 do 12 lat po zakończeniu inwestycji4. Diagnoza problemu jest trudna, ponieważ brakuje badan w tym zakresie. Nieliczne dostępne wykonywane były ponad 10 lat wstecz, co świadczy o potrzebie analiz problemu poruszanego w niniejszym opracowaniu.(fragment tekstu)

Trees are an essential part of the city infrastructure. Construction sites are the areas where intensive trees elimination is reported. It is caused by conflicts between carrying out of construction, planned infrastructure and the trees. Protective treatments before and during construction works are essential to minimize the loss of trees. Research has shown that workers misunderstood the tree protection means. Less than 35% of people involved in construction process took part in the tree protection on construction site. The realisation of defective projects results in failure of the tree protection. The need of education concerning tree protection techniques relates to all of the tested groups, with particular taking into account the group of architects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Close D.D., Groninger J.W., Mangum J.C., Roth P.L., Homeowners opinions on the Practice and Effects of Topping Trees, "Arboriculture&Urban Forestry" 2001 nr 27(3)
 2. Coder K.D., Construction Damage Assessment Trees and Sites, Georgia 1996
 3. Coder K.D., Tree Quality BMPs for Developing Wooded Areas and Protecting Residence Trees. Trees and Building Sites, International Society of Arboriculture, Savoy, Illinois 1995
 4. Despot D., Gerhold H., Preserving Trees in Construction Projects: Identyfying InCentives and Barriers, "Journal of Arboriculture" 2003 nr 29(5)
 5. Dicke S.G., Preserving Trees In Construction Sites. DPR Street tree preservation - protection and planting standards, Mississippi 2004
 6. Elmendorf W., Gerhold H., Kuhns L., A Guide To Preserving Trees In Development Project. College of Arboricultural Sciences. Agricultural Research and Cooperative Extension, Pennsylvania 2005
 7. Gilbert O., Retaining trees on construction side, "Arboricultural Journal" 1996 nr 20
 8. Johnson G.R., Protecting Trees from Construction Damage: A Homeowner's Guide, Minnesota 2009; www.extension.umn.edu
 9. Lawson M., O'Callagan D., A critical look at the potential formation damage caused by roots. Tree roots foundation, Liverpool 2005; www.oca-arb.co.uk
 10. Lloyd J., Miller M., Plant Health Care For Woody Ornaments. Champaign, Illinois 1997
 11. Matheny N., Clark J.R., Trees and Development A Technical Guide to Preservation of Trees During Land Development, Illinoi 1998
 12. Matsouka R.H., Kaplan R., People needs in the urban landscape: analysis of landscape and urban planning contributions, "Landscape and Urban Planning" 2008 nr 84
 13. Miller R.W., Hauer R.J., Street Reconstruction on Related Tree Decline, Trees on the building site, Illinoi 1995
 14. Suchocka M., Kolendowicz M., Strefy ochronne drzew na terenach prac budowlanych, "Człowiek i Środowisko" 2008 nr 3-4
 15. Suchocka M., Wpływ warunków siedliskowych na żywotność drzew na terenach budowy, praca doktorska, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW, Warszawa 2010
 16. Szczepanowska H.B., Drzewa w mieście, Warszawa 2001
 17. Szczepanowska H.B., Kierunki usprawnień organizacyjnych i technicznych dla ochrony drzew na terenach inwestycyjnych, "Człowiek i Środowisko" 2010 nr 34(1-2)
 18. Vander Wait W.J., Miller R.W., The Wooded Lot: Homeowner and Builder Knowledge and Perception, "Journal of Arboriculture" 1986 nr 12(5)
 19. Watson G.W., Tree Root Damage From Utility Trenching, Trees on the building site, Illinois 1995
 20. Wojtczuk M., Obezwładniające: w Warszawie w 6 lat wycięto aż 150 tys. drzew, "Gazeta Wyborcza" www.warszawa.wyborcza.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu