BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polak Ewa (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Konflikty o zasoby naturalne - ograniczone zasoby wody i związane z tym problemy
Conflicts about the Natural Resources - Limited Water Resources and Related Problems
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2014, t. 31, s. 269-285, bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Holistyczna ocena bezpieczeństwa : aspekt współczesny
Słowa kluczowe
Zasoby naturalne, Woda, Gospodarowanie zasobami wody, Studium przypadku
Natural resources, Water, Water resources development, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z najważniejszych problemów, podnoszonym od wielu lat jest nadmierna eksploatacja i deficyt zasobów naturalnych, wśród których coraz częściej wskazuje się na wodę pitną. Woda jest synonimem życia; umożliwia produkcję żywności oraz działalność gospodarczą i nie ma substytutów. Jest nazywana białym lub błękitnym złotem. Stanowi zasób trudno odnawialny. Woda może być źródłem dochodów i dobrobytu, a także - narzędziem nacisku, szantażu, towarem i przedmiotem spekulacji. Woda staje się dobrem rzadkim (ekonomicznym). Konsekwencje niedoboru wody mają charakter środowiskowy, ekonomiczny, społeczny i polityczny. Konflikty o wodę mogą stać się krwawymi wojnami o przeżycie. Celem niniejszej pracy była prezentacja sytuacji świata w zakresie dostępu do słodkiej wody, analiza przyczyn i konsekwencji niedoboru wody w niektórych regionach, ze szczególnym uwzględnieniem powstających z tego powodu konfliktów oraz szans i sposobów przeciwdziałania prezentowanym zagrożeniom. (abstrakt oryginalny)

One of the most important contemporary global problems is the overexploitation of natural resources and its deficits, inter alia - the drinking water. The water is synonym of life; it is necessary to food production and other economic activity and there are no substitutes. Is called the white or blue gold. Water can be a source of income and prosperity, as well as pressure tool, vehicle for blackmail and the subject of trade and speculation. The consequences of water scarcity are environmental, economic, social and political. Water conflicts can become bloody wars for survival The purpose of this study was presentation of the situation of the world in terms of access to fresh water, the analysis of the causes and consequences of water deficit in some regions, with a particular focus on emerging because of this conflict, and opportunities as well as ways to counter presented threats. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bui D. (2009), Grunt to grunt, "Le Nuevel Observateur" z 23.12.2008, [za:] "Forum" nr 7.
 2. CIA World Factbook 2007.
 3. David Weil D. (2009), Economic Growth. London, Pearson Addison Wesley.
 4. Escobar E. (2007), Czarna dziura Ameryki, "Asia Times" za: "Forum", nr 11.
 5. Homer-Dixon Th.F., Boutwell J.H., Rathjens G.W. (1993), Zmiany środowiska a konflikty społeczne, "Świat Nauki", kwiecień.
 6. http://konflikty.wp.pl/kat,106088,title,Wojny-przyszlosci-O-co-bedzie-walczyl-swiat,wid,15028006,wiadomosc.html (29.01.2014)
 7. http://polish.ruvr.ru/2013_0_l_02/Pod-czyj-kamien-plynie-woda
 8. http://www.pacinst.org/about-us/staff-and-board/dr-peter-h-gleick (14.12.2013)
 9. http://www.pah.org.pl/woda_w_konflikcie_konflikt_o_wode_,aktualnosci.html (29.01.2014)
 10. http://www.polityka.pl/swiat/analizy (10.01.2014)
 11. King A., Schneider B. (2000), Pierwsza rewolucja globalna. Jak przetrwać?, Raport Rady Klubu rzymskiego, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa.
 12. Klarę K. (2006), Wojny o surowce. Nowy krajobraz globalnego konfliktu, Warszawa.
 13. Kowalczak P. (2007), Konflikty o wodę, wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 14. Kowalska-Iszkowska J. (2006), Woda w cenie ropy, "Newsweek" z 19.03.
 15. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W. (1973), Granice wzrostu. I Raport dla Klubu Rzymskiego, PWE, Warszawa.
 16. Mesarovic M. i in. (1977), Ludzkość w punkcie zwrotnym. II Raport dla Klubu Rzymskiego, PWE, Warszawa.
 17. Pape E. (2005), Europejska Sahara, "Newsweek" z 7.08.
 18. Pawłowski M. (2013), Woda jako źródło życia i konfliktów zbrojnych, Polityka Globalna.pl (10.12.2013).
 19. Raport TV Światowego Forum Wody (2006), Meksyk.
 20. Raport of World Research Institute, 2008.
 21. Raport specjalny TVN Meteo (2013), http://tvnmeteo.tvn24.pl/raporty-pogoda
 22. Rogers P. (2008), Globalna hydrozagadka, "Świat Nauki, nr 9.
 23. The Global 2000 Report to the President, Washington 1981.
 24. The Stern Review on the Economics of Climate Change, 2011.
 25. The Worldwatch Institute (2013), Is Sustainability Still Possible?, State of the World.
 26. Townsend M., Harris P. (2004), Tajny raport Pentagonu, "The Guardian Unlimited" z 22.02., [za:] "Forum" 2004, nr 10.
 27. Urbanowicz J. (2000), Wojna o wodę, "Wprost", nr 35 (926).
 28. Wielkie bitwy o wodę (2011), rozm. z Munk Ravnborg, ekspertką Duńskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych, "Rzeczpospolita" z 23.03.
 29. Wołejko P., Wiek wody i konfliktów o nią? http://dyplomacjafm.blox.pl/2011/03/Wiek-wody-i-konfliktow-o-nia.trackback?key=b715eb966a?key=b715eb966a (14.01.2014)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu