BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajczyk Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Wpływ wielkości banku na jego efektywność: badania dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej
The Impact of Bank Size on its Efficiency: Analysis of Central and East European Countries
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 3, t. 2, s. 81-96, tab., wykr., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Bankowość. Bankowość komercyjna i spółdzielcza
Słowa kluczowe
Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Efektywność banków, Banki
Data Envelopment Analysis (DEA), Banks' efficiency, Banks
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza wpływu skali działania banków w ESW na ich efektywność. W tym celu banki podzielono na grupy odzwierciedlające ich wielkość (absolutną, mierzoną wartością aktywów i względną, mierzoną ich udziałem w aktywach krajowego sektora bankowego) i dla wyróżnionych grup porównano wskaźniki efektywności, zarówno technicznej jak i efektywności skali. Wskaźniki efektywności wyliczono, wykorzystując nieparametryczną metodę DEA, a jako okres badawczy przyjęto lata 2004-2013. (fragment tekstu)

Although there is a growing body of literature on the impact of bank size on its strategy, efficiency, profitability and stability, the results are still inconclusive. The main advantages of large banks are their capability for product and geographical diversification, ability to bear the cost of technological changes and easier access to financial resources. On the other hand, small banks have a good understanding of local markets, use soft information on their clients more effectively, are based on relationship banking model, and have much simpler organizational structure. The aim of this paper is to analyze the impact of bank size on its efficiency in Central and East European countries. For that purpose, all commercial banks from CEE countries were divided into four groups, depending on their size (expressed in absolute and relative terms). Technical and scale efficiency scores for the period 2004-2013 were calculated using Data Envelopment Analysis. The main conclusion is that in CEE countries bank size affects the efficiency, particularly if the size is expressed in absolute terms. There is a positive relationship between bank size and its technical efficiency (especially above a certain limit). The relationship between bank size and scale efficiency is nonlinear: the smallest and the largest banks have higher scale inefficiency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barrel R., Davis E. P., Fic T., Karim D., The future of financial regulation - Is there a link from bank size to risk?, "NIESR Discussion Paper" 2011, No. 367.
 2. Bertay A. C., Demirgü-Kunt A., Huizinga H., Do we need big banks? Evidence on performance, strategy and market discipline, "Journal of Financial Intermediation" 2013, No. 22.
 3. Berger A. N., Goulding W., Rice T., Do small business still prefer community banks?, "Journal of Banking and Finance" 2014, No. 44.
 4. Carter D. A., McNulty J. E., Deregulation, technological change, and the business-lending performance of large and small banks, "Journal of Banking and Finance" 2005, No. 29.
 5. Chen X., Skully M., Brown K., Banking efficiency in China: Application of DEA to pre- and post-deregulation eras: 1993-2000, "China Economic Review" 2005, No. 16.
 6. De Jonghe O., Diepstraten M., Schepens G., Banks' size, scope and systemic risk: What role for conflicts of interest?, "Journal of Banking and Finance" 2015.
 7. Delis M., Molyneux P., Pasiouras F., Regulations and productivity growth in banking: evidence from transition economies, "Journal of Money, Credit and Banking" 2011, No. 43 (4).
 8. DeYoung R., Hunter W. C., Udell G. F., Past, present, and probable future for community banks: Evidence from a degree of total leverage model, "Journal of Financial Intermediation" 2001, No. 10.
 9. Fethi M. D., Pasiouras F., Assessing bank efficiency and performance with operational research and artificial intelligence techinque: A survey, "European Journal of Operational Research" 2010, No. 204.
 10. De Haan J., Poghosyan T., Size and earnings volatility of US bank holding companies, "Journal of Banking and Finance" 2012, No. 36.
 11. Hannan T. H., Prager R. A., The profitability of small single-market banks in an era of multi-market banking, "Journal of Banking and Finance" 2009, No. 33.
 12. Mercieca S., Schaeck K., Wolfe S., Small European banks: Benefits from diversification?, "Journal of Banking and Finance" 2007, No. 31.
 13. Stiroh K. J., Diversification in banking: is non-interest income the answer?, "Journal of Money, Credit and Banking" 2004, No. 36.
 14. Sturm J. E., Williams B., Foreign bank entry, deregulation and bank efficiency: Lessons from the Australian experience, "Journal of Banking and Finance" 2004, No. 28.
 15. Top 1000 world banks, "The Banker" 2014.
 16. Vallascas F., Keasey K., Bank resilience to systemic shocks and the stability of banking systems: Small is beautiful, "Journal of International Money and Finance" 2012, No. 31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2015.2.3.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu