BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gemziak Łukasz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Koncepcja kultury Dymitra Lichaczowa
Dmitry Likhachov's Concept of Cculture
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2013, t. 35, z. 2, s. 355-366
Tytuł własny numeru
Filozofia kultury rosyjskiej - rosyjska filozofia kultury
Słowa kluczowe
Historia Europy, Kultura
History of Europe, Culture
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Lichaczow Dymitrij
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia zaproponowanej przez Lichaczowa interpretacji dziejów i kultury Rosji. Jednocześnie omówione zostaną - wpływające na tę interpretację - poglądy rosyjskiego historyka na samo zjawisko kultury. W artykule zwrócono również uwagę a aspekt światopoglądowych uwikłań Lichaczowa. Prezentowana przez niego koncepcja rozwoju kultury rosyjskiej nie jest bowiem od nich wolna. Wnioski wypływające z kulturoznawczych i historycznych ustaleń projektują przyszłość, na swój sposób odpowiadając na tradycyjne w rosyjskiej myśli filozoficzno-społecznej pytanie: co robić? (fragment tekstu)

This paper presents Dmitry Likhachov's concept of culture. Likhachov (1906-1999) was one of the most outstanding Russian scholars researching Russian literature and culture. According to the scholar, Russian culture is very much connected with the culture of Western Europe. He points to the influence of North and South Europe on Russia's culture. Likhachov also argues that the concept of culture should be defined broadly and that culture should be perceived as a homogeneous sphere (all components of culture are connected with each other). Furthermore, the scholar points to the threats that can influence the degradation of culture. By presenting his concept of culture, Likhachov makes a contribution to the discussion about in which direction, when it comes to development, Russia should go after the collapse of the USSR. Doing this, Likhachov reveals his world view. He draws on the Westernizers' tradition, emphasizes the role of individualism and opposes Eurasianism. Thus, the concept of culture the scholar presents points to the civilization of the Western countries which are shown as an example to follow as for socio-political changes. Likhachov tries to convince people that Russia has always been part of Europe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Backer R., Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakultracji do totalitaryzmu?, Łódź 2000.
 2. de Lazari A., Czy Rosja będzie Trzecim Rzymem? Studia o nacjonalizmie rosyjskim, Katowice 1995.
 3. de Lazari A., Gonec V., Skandosławia [w:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, red. A. de Lazari, t. 2, Łódź 1999.
 4. Paradowski R., Eurazjatyckie imperium Rosji. Studium idei, Toruń 2001.
 5. Piekarska-Winkler D., Wspólnota kultur wschodniosłowiańskich. Z badań Dymitra Lichaczowa nad europejskimi źródłami kultury dawnej Rusi, "Przegląd Humanistyczny" 2009, nr 4.
 6. Walicki A., W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa, Warszawa 2002.
 7. Гумилeв Л., Дpeвняя Pуcь и Beликая cтeпь, Мocква 1989.
 8. Гумилeв Л., Oт Pуcи к Poccии, Мocква 2003.
 9. Запecoцкий A., Зoбнин Ю., Лихачeв и Гумилeв: cпop o eвpазийcтвe, "Мocква" 2007, № 1.
 10. Запecoцкий A., Зoбнин Ю., Hам яceн дoлгий путь? Дмитpий Лихачeв и Лeв Гумилeв: диcкуccия пpoдoлжаeтcя..., "Heвcкoe вpeмя" 2.02.2007, http://www.lihachev.ru/pic/site/files/1924_166_lih_gum_.pdf, odczyt: 15.04.2012.
 11. Запecoцкий A., Kультуpoлoгия Дмитpия Лихачeва, Cанкт-Пeтepбуpг 2007.
 12. Лихачeв Д., Два pуcла pуccкoй культуpы, [w:] idem, Bocпoминания, pаздумья, pабoты pазных лeт, т. 2, Cанкт-Пeтepбуpг 2006.
 13. Лихачeв Д., Дeклаpация пpав кулътуpы, [w:] idem, Избpанныe тpуды пo pуccкoй и миpoвoй культуpe, Cанкт-Пeтepбуpг 2006.
 14. Лихачeв Д., Koнцeптocфepа pуccкoгo языка, [w:] idem, Избpанныe тpуды пo pуccкoй и миpoвoй культуpe, Cанкт-Пeтepбуpг 2006.
 15. Лихачeв Д., Kpeщeниe Pуcи и гocудаpcтвo Pуcь, [w:] idem, Pаздумья o Poccии, Cанкт-Пeтepбуpг 1999.
 16. Лихачeв Д., Kультуpа как цeлocтная cpeда, "Hoвый Миp" 1994, № 8.
 17. Лихачeв Д., Kультуpа Pуcи вpeмeн Aндpeя Pублeва и Eпифания Пpeмудpoгo, [w:] idem, Избpанныe тpуды пo pуccкoй и миpoвoй культуpe, Cанкт-Пeтepбуpг 2006.
 18. Лихачeв Д., Мифы o Poccии cтаpыe и нoвыe, [w:] idem, Bocпoминания, pаздумья, pабoты pазных лeт, т. 2, Cанкт-Пeтepбуpг 2006.
 19. Лихачeв Д., Heльзя уйти oт cамих ceбя... Иcтopичecкoe cамocoзнаниe и культуpа Poccии, "Hoвый Миp" 1994, № 6.
 20. Лихачeв Д., O pуccкoй интeллигeнции, "Hoвый Миp" 1993, № 2.
 21. Лихачeв Д., Пeтpoвcкиe peфopмы и pазвитиe pуccкoй культуpы [w:] idem, Bocпoминания, pаздумья, pабoты pазных лeт, т. 2, Cанкт-Пeтepбуpг 2006.
 22. Лихачeв Д., Tpи ocнoвы eвpoпeйcкoй культуpы и pуccкий иcтopичecкий oпыт, [w:] idem, Bocпoминания, pаздумья, pабoты pазных лeт, т. 2, Cанкт-Пeтepбуpг 2006.
 23. Лихачeв Д., Экoлoгия культуpы [w:] idem, Избpанныe тpуды пo pуccкoй и миpoвoй культуpe, Cанкт-Пeтepбуpг 2006.
 24. Лихачeв Д.C. - Гумилeв Л.H. Матepиалы кpуглoгo cтoла 30 янваpя 2007 гoда. Музeй Aнны Aхматoвoй в Фoнтаннoм Дoмe, http://www.lihachev.ru/pic/site/files/diskusklub/krugl_stol.pdf, odczyt: 15.04.2012.
 25. Heизвecтный Д.C. Лихачeв. Heoпубликoванныe матepиалы из аpхива Poccийcкoгo фoнда культуpы, peд. Л. Apинштeйн, Мocква 2006.
 26. Пoныpкo H., Xpанитeль культуpнoгo наcлeдия Poccии: к 100-лeтию co дня poждeния акадeмика Д.C. Лихачeва, "Becтник Poccийcкoй Aкадeмии Hаук" 2006, т. 75, № 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu