BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nikulin Jacek Krzysztof (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Uwarunkowania prawne użycia Sił Zbrojnych poza granicami państwa
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach, 2009, nr 10, s. 219-232
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu nauk społecznych
Słowa kluczowe
Wojsko, Spory międzynarodowe, Stosunki międzynarodowe, Polityka międzynarodowa, Regulacje prawne, Prawo międzynarodowe, Podejmowanie decyzji, Sytuacje kryzysowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe
Army, International disputes, International relations, International politics, Legal regulations, International law, Decision making, Crisis situations, International security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje problematykę użycia Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa w oparciu o ich generalne zasady. W artykule opisane zostały organy władzy publicznej pod kątem sposobu działania, celowości podejmowanych decyzji, szybkości zwalczania sytuacji kryzysowych oraz trafności doboru środków zwalczających wynikłe zagrożenie. Przedstawiono w nim również kwestie związane z uwarunkowaniami międzynarodowymi tego problemu oraz sposób jego regulacji przez polskie ustawodawstwo. (abstrakt oryginalny)

Article describes issue usage Polish Armed Forces abroad basing on their general rules. Public authority has bees described in term of their activity, aims, decisions, speed of neutralizing crisis situations and choosing right instruments to neutralize particular threats. International circumstances have been also described, moreover the way of regulation of this aspect on the native legislation have been also pointed out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Karta Narodów Zjednoczonych z dnia 26 czerwca 1945 r.
  2. W. Fehler, Współczesne bezpieczeństwo, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
  3. Traktat Północnoatlantycki z 4 kwietnia 1949 r.
  4. R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
  5. Konstytucja RP z 1997 r.
  6. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu SZ RP poza granicami państwa.
  7. Umowa między państwami - stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich Sił Zbrojnych (Dz.U. z dnia 29 marca 2000 r.).
  8. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wydawnictwo Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2002 r.
  9. Leksykon wiedzy wojskowej, Warszawa 1979.
  10. R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-4539
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu