BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziubińska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Systemy biznesowe w złożonym otoczeniu
Business Systems in a Complex Environment
Źródło
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2015, t. 32 (2), s. 95-108, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne : strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci
Słowa kluczowe
Tworzenie wartości, Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Procesy biznesowe, Otoczenie przedsiębiorstwa, Badania empiryczne
Value creation, International enterprise, Business processes, Enterprise environment, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano utrwalone w przedsiębiorstwach zasady tworzenia systemów biznesowych oraz wskazano na ich ograniczenia w kontekście odczuwalnego wzrostu złożoności otoczenia. Na podstawie badań własnych, zidentyfikowano różne wzorce systemów biznesowych występujących w złożonym otoczeniu. Obiektami badawczymi były przedsiębiorstwa międzynarodowe posiadające zagraniczne inwestycje bezpośrednie na rynkach wyłaniających się. Na podstawie wyników badań wskazano na możliwe sposoby godzenia sprzeczności tkwiących w konwencjonalnym tworzeniu systemów biznesowych dzięki wspólnemu tworzeniu wartości w systemach społecznych poprzez interaktywne sieci relacji. (abstrakt oryginalny)

This paper examines the principles established in the business systems development, and points to their limitations in the context of an appreciable increase in the complexity of the contemporary environment. Different patterns of business systems in a complex environment were identified on the basis of case study, on the sample of 10 MNCs investing on emerging markets. As the result, possible ways to resolve constraints inherent in conventional business systems were proposed. Conclusions are based on the idea of the value creation in social systems through interactive network of relationships. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cantwell, J.A., Dunning, J.H., Lundan, S.M., An Evolutionary Approach to Under-standing International Business Activity: The Co-Evolution of MNEs and the Institutional Environment, "Journal of International Business Studies", 2010, 41, s. 567-586.
 2. De Soto H., Tajemnica Kapitału. Dlaczego kapitalizm triumfuje na Zachodzie a zawodzi gdzie indziej, Fijor Publishing, Chicago, Warszawa, 2002.
 3. Dul, J. and Hak, T., Case Study Methodology in Business Research, Oxford: Butterworth-Heinemann, 2008.
 4. Dziubińska A., Creating strategies in the context of emerging markets, [w:] A. Stabryła, K. Woźniak (red.) Managing Organizations in the Information Society, Mfiles.pl, Kraków, 2014, s. 33-41.
 5. Hymer S., The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment, MIT Press, Cambridge, 1976.
 6. Kauffman, S.A., At Home in the Universe, Oxford University Press, New York, 1995.
 7. Khanna T., Palepu K. G., Winning in Emerging Markets: A Road Map for Strategy and Execution, Harvard Press, Boston, Massachusetts, 2010.
 8. North, D. C., Understanding the Process of Economic Change, Princeton University Press, Princeton, 2005.
 9. Polanyi K., The Great Transformation, Boston Press, Boston, 1957.
 10. Rokita J., Dynamika zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2009.
 11. Rokita J., Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2011.
 12. Simanis E., Hart S., Innovation From The Inside Out, "MIT Sloan Management Review", 2009, 50, s. 77-87.
 13. Stacey R.D., Strategic management and organisational dynamics. The challenge of complexity to ways of thinking about organisationns, Pearson, Harlow, England, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2686
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu