BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zbierowski Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Determinanty intencji przedsiębiorczej studentów - wyniki badań
Determinants of Students' Entrepreneurial Intent - Study Results
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 28, s. 51-63, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Edukacja, Studenci
Entrepreneurship, Education, Students
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań nad determinantami intencji przedsiębiorczej przeprowadzonych na grupie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ich celem była identyfikacja czynników, które w największy sposób przyczyniają się do intencji stworzenia przedsięwzięcia gospodarczego w przyszłości. W części teoretycznej zaprezentowano podstawy modeli intencji przedsiębiorczej wraz z możliwymi determinantami zidentyfikowanymi w poprzednich badaniach. Ich lista obejmuje ponad 20 czynników, których wpływ jest zweryfikowany w toku badań empirycznych. Wyniki badań wskazują, że pięć czynników ma największy wpływ na intencję przedsiębiorczą: rozpoznawanie szans, samoocena wiedzy i umiejętności, dążenie do autonomii, skłonność do podejmowania ryzyka oraz umiejętności w zakresie planowania, przy czym ostatnie dwa czynniki mają wpływ słabszy, a ostatni czynnik ma wpływ negatywny. W zakończeniu artykułu przedstawione są implikacje dla teorii i edukacji przedsiębiorczości oraz ograniczenia badań.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of the study on determinants of entrepreneurial intent among a group of students of University of Economics in Katowice. The purpose of the study is to identify which factors contribute most to the intent to embark on entrepreneurial ventures in the future. The theoretical part provide the background for entrepreneurial intent models along with its probable determinants identified in the previous study. Their list encompasses more than 20 factors, and their impact is verified in the present study. The results indicate that five factors play a major role in evoking entrepreneurial intent: noticing opportunities, positive self-assessment of own skills, the need of autonomy, risk-taking and planning skills; the last two play a relatively less significant role, and the last one has a negative impact. The theoretical and educational implications as well as the limitations of the study are discussed in the conclusions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajzen I., The theory of planned behavior, "Organizational Behavior & Human Decision Processes", 50 (1991) 2, s. 179-211.
 2. Amoros J.E., Bosma N., Global Entrepreneurship Monitor. 2013 Report, GERA, Babson Park 2014.
 3. Autio E., Keeley R.H., Klofsten M., Parker G.G.C., Hay M., Entrepreneurial intent among students in Scandinavia and in the USA, "Enterprise & Innovation Management Studies", 2 (2001) 2, s. 145-160.
 4. Boyles T., 21st century knowledge, skills, and abilities and entrepreneurial competencies: A model for undergraduate entrepreneurship education, "Journal of Entrepreneurship Education", 15 (2012), s. 41-55.
 5. Busenitz L.W., Gomez C., Spencer J.W., Country institutional profiles: Unlocking entrepreneurial phenomena, "Academy of Management Journal", 43 (2000) 5, s. 994-1003.
 6. Davidsson P., Determinants of entrepreneurial intentions, Rent IX Workshop in Entrepreneurship Research, Piacenza, 23-24 listopada 1995.
 7. Gartner W.B., "Who is the entrepreneur?" is the wrong question, "Entrepreneurship: Theory & Practice", 13 (1989) 4, s. 47-68.
 8. Hermann K., Building castles in the sky? Exploring 'visions' and entrepreneurial intent in NorthEast SMEs, "Northern Economic Review", 37 (2006), s. 91-101.
 9. Livingston Z., Doerr A., Emotional intelligence and entrepreneurship, "Proceedings of the Academy of Information & Management Sciences (AIMS)", 16 (2012) 1, s. 29-32.
 10. Shapero A., Social dimensions of entrepreneurship, w: The encyclopedia of entrepreneurship, red. C. Kent, Prencice Hall, Englewood Cliffs 1982, s. 72-90.
 11. Teixeira A.A.C., Forte R.P., Unbounding entrepreneurial intents of university students: a multidisciplinary perspective, Universidade do Porto Working Papers (FEP) 230 (2009), s. 1-32.
 12. Thompson E.R., Individual entrepreneurial intent: Construct clarification and development of an internationally reliable metric, "Entrepreneurship Theory & Practice", 33 (2009) 3, s. 669-694.
 13. Xavier S.R., Kelley D., Kew J., Herrington M., Vorderwülbecke A., Global Entrepreneurship Monitor: 2012 Global report, GERA, Babson Park 2013.
 14. Zbierowski P., Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 15. Zbierowski P., Węcławska D., Tarnawa A., Zadura-Lichota P., Bratnicki M., Global Entrepreneurship Monitor - Poland, PARP, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu