BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeszka Anna Maria (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Supply Chain Collaboration and Cost Saving as a Result of Returns Handling Programmes in Retail Corporations in Poland
Współpraca w obrębie łańcucha dostaw oraz oszczędności wynikające z rozwiązań logistyki zwrotów i działalności detalicznej w Polsce
Kooperation Innerhalb Einer Lieferkette und die aus der Retouren- und Kleinhandellogistik Resultierenden Einsparungen
Źródło
LogForum, 2015, vol. 11, nr 3, s. 227-236, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Łańcuch dostaw, Oszczędności, Przemysł odzieżowy
Logistics, Supply chain, Savings, Clothing industry
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
  Wstęp: Celem jest zdefiniowanie na podstawie literatury oraz test empiryczny głównych czynników, które mają wpływ na osiągane przez sieci detaliczne oszczędności wynikające z celowej i świadomej polityki oraz zorganizowanego działania w zakresie zarządzania zwrotami produktów.
  Metody: Na podstawie opracowanej ankiety, przeprowadzono wywiady standaryzowane z przedstawicielami korporacji handlowych w branży odzieżowej na terenie wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Zebrane dane poddano analizie statystycznej.
  Wyniki: Wyniki analizy statystycznej pokazują, że na oszczędności istotnie wpływają analizowane czynniki. Zdolności firmy w zakresie współpracy w łańcuchu dostaw zredukowanej w badaniach do relacji dystrybutor - detalista mają znaczenie dla oszczędności wynikających z polityki korporacji handlowej w zakresie logistyki zwrotów. Integracja systemu IT z dostawcami i odbiorcami ma znaczenie dla poziomu oszczędności. Także dla osiąganych oszczędności z tytułu realizowanej polityki w zakresie zarządzania zwrotami ma współpraca zespołu.
  Wnioski: Studia w omawianym zakresie nie były dotąd przeprowadzane w Polsce. Szczególnie istotne wydają się zależności między współpracą w łańcuchu dostaw a możliwymi do osiągnięcia oszczędnościami z tego tytułu. Przeprowadzone studium wnosi wkład w rozwijający się nurt badań nad logistyką zwrotów i podkreśla rolę detalistów oraz współpracy w łańcuchu dostaw. (abstrakt oryginalny)


  Background: The objective is to define on the basis of the literature as well as to test empirically the main factors that affect the cost saving of many retail chains, resulting from deliberate and conscious policies as well as organized activities in the area of product returns management.
  Methods: Based on a survey developed for the study, standardized interviews were conducted with representatives of trade corporations in the apparel industry in Poland. The data collected were analysed statistically.
  Results: The results of the statistical analysis showed that the analysed factors had a significant impact on cost saving. A company's ability to cooperate in the supply chain, limited for the purposes of the study to the distributor - retailer relationship, is relevant to the cost savings resulting from the policies of retail corporations in the area of reverse logistics. The integration of IT systems with suppliers and customers also influences the level of cost saving, as does collaboration within a team.
  Conclusions: To date, studies in this field have not been conducted in Poland. A particularly important element seems to be the relationship between cooperation in the supply chain and the possible savings which this can generate. This study contributes to the growing trend of research into reverse logistics and emphasizes the role of retailers and cooperation in the supply chain. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anthony J., Onwuegbuzie N., Leech L., Collins K.M.T., 2011. Toward a New Era for Conducting Mixed Analyses: The Role of Quantitative Dominant and Qualitative Dominant Cross-Over Mixed Analyses. The SAGE Handbook of Innovation in Social Research Methods. SAGE Publications Ltd.
 2. Bernon M., Cullen, J., Gorst, J., 2008. Reverse logistics self-assessment work book. [London?]: Department for Transport.
 3. Blumberg D.F., 2004. Introduction to Management of Reverse Logistics and Closed Loop Supply Chain Processes. CRC Press.
 4. Ho G.T.S., 2012. Factors influencing implementation of reverse logistics: a survey among Hong Kong businesses. Measuring Business Excellence, 16(3), 29- 46. doi:10.1108/13683041211257394
 5. Jack E.P., Powers T.L., Skinner L., 2010. Reverse logistics capabilities: antecedents and cost savings. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 40(3), 228-246. doi:10.1108/ 09600031011035100
 6. Miles M.B., Huberman A.M., 1994. Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. Thousand Oaks: Sage Publications.
 7. Olorunniwo F.O., Li X., 2010. Information sharing and collaboration practices in reverse logistics. Supply Chain Management: An International Journal, 15(6), 454-462. doi:10.1108/ 13598541011080437
 8. Rogers D.S., Tibben-Lembke R., 2001. AN EXAMINATION OF REVERSE LOGISTICS PRACTICES. Journal of Business Logistics, 22(2), 129-148. doi:10.1002/j.2158-1592.2001.tb00007.x
 9. Rogers D., Tibben-Lembke R., 1999. Going backwards: reverse logistics trends and practices. RLA Council.
 10. Stock J.R., Mulki J.P., 2009. Product Returns Processing: An Examination Of Practices Of Manufacturers, Wholesalers/Distributors, And Retailers. Journal of Business Logistics, 30(1), 33-62. doi:10.1002/j.2158- 1592.2009.tb00098.x
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu