BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerniecka-Rychalska Barbara
Tytuł
Dzierżawa rolnicza
Źródło
Biuletyn Nieruchomości, 2015, nr 1, s. 29-36, bibliogr. 10 poz.
Real Estate Newsletter
Słowa kluczowe
Dzierżawa gruntów, Grunty rolne, Nieruchomości gruntowe
Land lease, Arable land, Ground real estate
Abstrakt
W artykule pragnę zastanowić się nad stopą kapitalizacji gruntów rolnych w obrocie prywatnym. Na rynku gruntów rolnych, w porównaniu z innymi segmentami rynku nieruchomości, niższy jest poziom stopy zwrotu (mierzonej ilorazem rocznych dochodów z czynszów, z tytułu dzierżawy do ceny gruntu). Rzeczoznawcom majątkowym trudno znaleźć umowy dzierżawy w obrocie prywatnym. O ile ceny gruntów rolnych są znane, to znalezienie wiarygodnych umów jest praktycznie niemożliwe. Do tej pory jeszcze, w umowach międzysąsiedzkich funkcjonują uzgodnienia ustne. W wielu przypadkach, stawka czynszu dzierżawnego jest ustalana w wysokości "za podatek". Szczególnie dominowała ta forma uzgadniania czynszu przed wejściem Polski do UE. Obecnie dominuje forma "za dopłaty", czyli podatek rolny płaci właściciel nieruchomości, a dzierżawca zwraca właścicielowi dopłaty lub też "za dopłaty i podatek". (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Czyżykowska M., www.jard.edu.pl/pub/2_2_2012_pLpdf, Journal of Agribusiness and Rural Development, Wyodrębnienie grup obszarów ONW nie objętych płatnościami i ich przestrzenne zróżnicowanie w Polsce, 2(24) 2012,23-32 [dostęp 18 maja 2014r].
  2. http://wwwJerigz.waw.pl/pubiJkacje/anali2y-17nkowe/rynek-ziemhroiniczej [dostęp 18 maja 2014r.].
  3. http://www.rolnikdzierzawca.pl/index.php?content=938 [dostęp 18 maja 2014r.].
  4. http://www.stat.gov.pl. Rolnictwo na obszarach specyficznych. Praca zbiorowa pod kierunkiem dr Mariusza Matyki. Powszechny spis rolny 2010n, Warszawa 2013. Główny Urząd Statystyczny, Publikacja [dostęp 18 maja 2014r.].
  5. Kukuła S., Krasowicz S., 2006, Regionalne zróżnicowanie polskiego rolnictwa w świetle badań IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa, Państwowy Instytut Badawczy, Puławy.
  6. Laskowska E., Inwestowanie na rynku gruntów rolnych w Polsce, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, T, 98, z. 3, 2011, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa 2011.
  7. Trybusz A., Wartościowy wymiar dzierżawy wieloletniej terenów zurbanizowanych, opublikowanych w Acta Academiae Agriculturae Technicae Olstenensis (ART. Olsztyn), Nr 24, 1993r.
  8. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny Dz.U. Nr 16 poz, 93 z 1971 r. z późniejszymi zmianami.
  9. www.biuletyn.nieruchomosci.pl, Biuletyn Nieruchomości nr 1, z listopada 2010 r. wydany przez Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa, [dostęp 15.05.2014r.].
  10. Zarządzenie nr 9/2013 Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia 18 stycznia 2013r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-7711
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu