BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartosiewicz Patrycja
Tytuł
Rola instrumentów rynku kapitałowego w finansowaniu inwestycji Miasta Kielc
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, 2003, nr 6, s. 115-123, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój regionu świętokrzyskiego w warunkach integracji europejskiej
Słowa kluczowe
Finansowanie inwestycji, Instrumenty finansowe, Instrumenty rynku kapitałowego, Inwestycje miejskie, Źródła finansowania
Investment financing, Financial instruments, Capital market instruments, City investments, Source of financing
Kraj/Region
Kielce
Abstrakt
Przemiany ustrojowo-ekonomiczne ostatnich lat spowodowały istotne zmiany w roli jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Uzyskując większą samodzielność i niezależność, jednostki samorządu terytorialnego musiały podjąć nowe zadania związane z poprawą jakości życia lokalnych społeczności. Realizacja tych zadań jest możliwa jedynie poprzez podjęcie kapitałochłonnych inwestycji w infrastrukturę komunalną. Znaczny poziom potrzeb inwestycyjnych w połączeniu z ograniczonymi możliwościami finansowymi skłania jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań w formie kredytów, pożyczek oraz obligacji komunalnych. Zwrotne środki mogą i powinny stanowić istotne źródło realizacji przedsięwzięć jednostek samorządu terytorialnego. Racjonalne wykorzystanie tych środków jest jedynym sposobem na ulepszenie infrastruktury komunalnej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Głowacka D., Gajoch H., Januszek A., Michalak J., Głębski A., Wydatki inwestycyjne samorządu terytorialnego w latach 1997-2000, "Finanse Komunalne", 2001, nr 4.
 2. Kopańska A., Zwrotne środki finansowania samorządu terytorialnego, "Bank i Kredyt", 1999, nr 5.
 3. Korenik D., Bankowe źródła finansowania działalności gmin. Źródła finansowania działalności samorządu terytorialnego w Polsce, Materiały konferencyjne, Radom, 2001.
 4. Myczkowska A., Nieprzygotowani na unijne fundusze, "Rzeczpospolita", 2003, nr 96.
 5. Nowacka-Maciejewska H., Obligacje przychodowe - nowe źródło finansowania inwestycji gminnych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, nr 10, Wrocław 2002.
 6. Zychowicz E., Gminy szukają wsparcia, "Rzeczpospolita", 2000, nr 201.
 7. Sprawozdania z realizacji budżetu Miasta Kielc za lata 1997-2002, Zarząd Miasta Kielc.
 8. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, Dz.U. z 1994 roku, nr 124, poz. 607.
 9. Ustawa z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami.
 10. Ustawa z 29 kwietnia 1995 roku o obligacjach, Dz.U. Nr 83, poz. 420 z późniejszymi zmianami.
 11. Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe, Dz.U. Nr 140, poz. 939 z późniejszymi zmianami.
 12. Ustawa z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-1201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu