BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radzikowski Piotr
Tytuł
Wyspy Alandzkie w Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia małego regionu
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, 2003, nr 6, s. 135-143, bibliogr. 41 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój regionu świętokrzyskiego w warunkach integracji europejskiej
Słowa kluczowe
Polityka regionalna UE, Autonomia lokalna, Rozwój regionalny, Zagrożenia rozwojowe, Państwa członkowskie
EU regional policy, Local autonomy, Regional development, Development risk, Member states
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Wyspy Alandzkie
Aland Islands
Abstrakt
Prezentowany referat obrazuje rozwój autonomii Wysp Alandzkich i zmiany, jakie w życiu gospodarczym i społecznym spowodowało objęcie ich traktatem akcesyjnym Finlandii z Unią Europejską. Powstała dość dziwaczna sytuacja, w której na Alandy rozciąga się obowiązywanie prawie całego acquis communautaire, bo są one formalnie częścią składową państwa członkowskiego UE, Finlandii. Jednocześnie potrzeba utrzymania w mocy daleko idącej autonomii, zagwarantowanej wyspom przez Akt Alandzki, spowodowała wyłączenie wysp spod obowiązywania szeregu ważnych przepisów UE. Swoistość funkcjonowania alandzkiej autonomii i jej uwarunkowania pozwalają jednak na zachowanie tożsamości kulturowej i etnicznej ich mieszkańców i stanowić mogą wzorzec funkcjonowania zupełnie samodzielnego regionu dla przyszłej Europy regionów. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aland als Teil Europas, http://www.aland.fi/virtual/tysk/innehall.html.
 2. Aland in der nordischen Zusammenarbeit, http://www.aland.fi/virtual/tysk/innehall.html.
 3. Alands Lagting Aland i Nordiska Radet, http://www.lagtinget.aland.fi.
 4. Alands Lagting, 2000 Aland och EU, http://www.lagtinget.aland.fi.
 5. Alands Lagting Allm"n Information, http://www.lagtinget.aland.fi.
 6. Alands Lagting. Landskapsstyrelsen, http://www.lagtinget.aland.fi.
 7. Alands Lagting. Val tili lagtinget, http://www.lagtinget.aland.fi.
 8. Alands landskapsstyrelse Regierung und Verwaltungsbeh"rde, http://www.aland.fi/virtual/tysk/innehall.html.
 9. Alands statistik-och utredningsbyra. Statistikmedellande 25.3.2003 Val 2003:1. Riksdagsvalet 16.3.2003. [internet]
 10. Die Arbeitsmarkt, http://www.aland.fi/virtual/tysk/innehall.html.
 11. Die Ausbildung, http://www.aland.fi/virtual/tysk/innehall.html.
 12. Background to the European Small Islands Network, [strona internetowa] European Small Islands Network.
 13. Die Demilitarisierung, http://www.aland.fi/virtual/tysk/innehall.html.
 14. Michael Emerson, The Wider Europe as the European Union's Friendly Monroe Doctrine, CEPS Policy Briefs, No.27/October 2002, rev. 1, http://www.ceps.be [internet],
 15. Die Entstehung der Selbstverwaltung, http://www.aland.fi/virtual/tysk/innehall.html.
 16. EUROPA European Commission. State aid decisions - by aid instrument - grant, [internet],
 17. European Conference on Sustainable Island Development Ciutatella Declaration, [strona internetowa] EU-Conference.
 18. Finland. Aland Islands Objective 2 Programme, [strona internetowa] EUROPA Europ"ische Kommission - Regionalpolitik - Inforegio.
 19. Die Gemeinden, http://www.aland.fi/virtual/tysk/innehall.html.
 20. Das Heimatrecht, http://www.aland.fi/virtual/tysk/mnehall.html.
 21. International Spotlight. A Haven for Tax-Free Shopping. Searches for an Economic Spark. "Business Week Online", September 25, 2000 Issue, International Edition [internet].
 22. Introduktion. Bakgrund till SRF EU-engagemang [strona internetowa] Sk"rgardarnas Riksf"rbund SRF.
 23. Niilo J""skinen, EU:s beh"righet och Aland. Till statsradets kansli. Utredningsmannens slutatser och rekkomendationer, [załącznik do] Utredningen om vilken betydelse arbetet g"llande EU:s framtid har f"r Aland, Statsradets informationsenhet Pressmedelande 36/2003, 6.2.2003 [strona internetowa] Statsradet - Valtioneuvosto - Government.
 24. Die Kultur, http://www.aland.fi/virtual/tysk/innehall.html.
 25. The Legislative Assembly of Aland. Parliament of Aland. Act on the Autonomy of Aland [unofficial English translation], March 1997, http://www.lagtinget.aland.fi.
 26. Media, http://www.aland.fi/virtual/tysk/innehall.html.
 27. Meilensteine der Geschichte, http://www.aland.fi/virtual/tysk/innehall.html.
 28. M"ja Declaratio, [strona internetowa] European Small Islands Network.
 29. The NISSOS Project, [strona internetowa] IPSE - Institute for the Promotion of Small Enterprise.
 30. Regionalpolitik - Ziel 2. [strona internetowa] T"tigkeitsbereiche der Europ"ischen Union. Zusammenfassungen der Gesetzgebung.
 31. Die Selbstverwaltung, http://www.aland.fi/virtual/tysk/innehall.html.
 32. Die Staatsverwaltung, http://www.aland.fi/virtual/tysk/innehall.html.
 33. Stipulations on Aland in the Treaty of Accession of Finland to the European Union 1994. Original English Version, [internet],
 34. Tatsachen ber Aland, http://www.aland.fi/virtual/tysk/innehall.html.
 35. Treaty of Amsterdam. Intergovernmental Conference of the EU - 1997. The Island issue, [strona internetowa] EU - Cooperation - Islands - Teleinsula.
 36. Utredningen om vilken betydelse arbetet gjlande EU:s framtid har f"r Aland, Statsradets informationsenhet Pressmedelande 36/2003, 6.2.2003. [strona internetowa] Statsradet - Valtioneuvosto - Government.
 37. V"lkommen till Enheten f"r Europar"tt och externa fragor, [strona internetowa] Alands landskapsstyrelse Kansliavdelningen.
 38. Vorschriften ber Sprachen, http://www.aland.fi/virtual/tysk/innehall.html.
 39. Welcome to the European Small Islands Network, [strona internetowa] European Small Islands Network.
 40. Wirtschaft und Gewerbe, http://www.aland.fi/virtual/tysk/innehall.html.
 41. The World of Islands Conference Gardini-Naxos-Sicily 1992, [strona internetowa] INSULA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-1201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu