BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chabior Agata, Świeca Marek
Tytuł
Edukacja regionalna w procesie dialogu kultur
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, 2003, nr 6, s. 235-241, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój regionu świętokrzyskiego w warunkach integracji europejskiej
Słowa kluczowe
Szkolenie międzykulturowe, Regionalizm, Tożsamość lokalna, Globalizacja kultury, Kontakty interkulturowe, Zróżnicowanie kulturowe, Edukacja, Globalizacja
Intercultural training, Regionalism, Local identity, Cultural globalization, Intercultural contacts, Cultural diversity, Education, Globalization
Abstrakt
Globalizacja stała się kluczowym słowem epoki lat dziewięćdziesiątych XX wieku, ale jest także w nowym śmieciu pojęciem niezwykle popularnym i kontrowersyjnym, co jak można sądzić, wiąże się z trudnością jego jednoznacznego wydefiniowania. Globalizacja interpretuje świat nie jako homogeniczną jedność, lecz jako jedność różnorodności, jako globalny pluralizm kultur, stylów życia i komunikacji. Procesy i następstwa globalizacji dzielą umysły. Podczas gdy jedni widzą w niej szansę na szerszą międzynarodową współpracę i większy dobrobyt, inni dostrzegają w globalizacji koniec demokracji i społecznie sprawiedliwego podziału dobrobytu między społeczeństwami. U. Beck proponuje, aby dokonać rozróżnienia pomiędzy "globalizmem", "globalnością", a "globalizacją" gdzie globalizmem będzie ideologia panowania światowego rynku, globalnością fakt, że od dawna żyjemy w społeczeństwie świata, a globalizacją - proces, który winien być zbadany empirycznie w całej swej różnorodności - transnarodowości i transkulturowości. Z. Bauman pisze: "Globalizacja" jest na ustach wszystkich, słowo na czasie, które szybko zmienia się w slogan, magiczną formułę i hasło, otwierające bramy wszystkich tajemnic teraźniejszości i przyszłości. Podczas gdy jedni "globalizację" nazywają praktyką, której się oddajemy, ponieważ chcemy być szczęśliwi, dla innych stanowi ona przyczynę naszego nieszczęścia. Wszyscy jednak uważają "globalizację" za nieunikniony los świata, a także za nieodwracalny proces, który dotyczy każdego nas w takim samym stopniu i w ten sam sposób. Jesteśmy "globalizowani", a bycie "globalizowanym" znaczy niemal to samo dla wszystkich, których ten proces dotyka. Globalizacja jawi się więc jako nowy porządek świata o niewyobrażalnej sile tworzenia nowej rzeczywistości, nowych stosunków społecznych i nowego wizerunku człowieka. Jest to jednak rzeczywistość, w ocenie której charakteryzuje nas duża ambiwalencja. Jedni utożsamiają ją z destrukcją i zagrożeniem świata, inni z szansą na lepsze jutro, otwarciem na świat. Wydaje się jednak, że zarówno pierwszych, jak i drugich niepokoi pytanie o to samo; jak zachować tożsamość kulturową, rdzeń osoby? Jest to więc pytanie o kształt edukacji i wizerunek współczesnego człowieka. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z., Globalizacja, czyli komu globalizacja, a komu lokalizacja? "Studia Socjologiczne", nr 3/1997.
 2. Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa 2000.
 3. Frąckiewicz L., Frączkiewicz-Wronki A., (red.) Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej, Katowice 2000.
 4. Kawula S., Pomocniczość i wsparcie. Olsztyn 2002.
 5. Kłoskowska A., Socjologia kultury. Warszawa 1981.
 6. Łobocki M., ABC wychowania. Warszawa 1999.
 7. Nikitorowicz J., O nowy humanizm w edukacji, red. J. Gajda, Kraków 2000.
 8. Malewska E., Śliwerski B., ( red.) Pedagogika i edukacja wobec wspólnot i różnic w jednoczącej się europie. Kraków 2002.
 9. Pilch T., (red.), O potrzebie dialogu kultur i ludzi. Warszawa 2000.
 10. Theiss W., (red.), Małe ojczyzny. Kultura - edukacja - rozwój lokalny. Warszawa 2001.
 11. Tofflerowie A. i H., Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Poznań 1996.
 12. Trafiałek E., Bezrobocie: stereotypy i wyzwania. "Polityka społeczna" nr 3/2003
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-1201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu