BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczukocka Agata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rozwój usług w wybranych krajach na świecie
Development of Services in Selected Countries in the World
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2015, nr 10, s. 75-84, wykr., tab., bibliogr. s. 83-84
Słowa kluczowe
Usługi, Sektor usług, Metoda Warda, Skalowanie wielowymiarowe
Services, Services sector, Ward method, Multidimensional scaling
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Analiza danych statystycznych wskazuje na duże zróżnicowanie w generowaniu wartości dodanej brutto przez sektor usług w różnych państwach. Celem przeprowadzonych badań było określenie rozwoju pod tym względem wybranych krajów na świecie oraz wskazanie zachodzących między nimi podobieństw. W celu wyodrębnienia grupy krajów o podobnym poziomie rozwoju sektora usług zastosowano metodę Warda oraz skalowanie wielowymiarowe. (fragment tekstu)

Intensive development of the service sector (as evidenced by economic indicators, such as gross value added and employment levels) pointed out the similarities and differences existing in the world. The study used statistical data on gross value added, employed, exports and imports of services and spending on research and development. To conduct a comparative analysis Ward methods and multidimensional scaling were used. The application of these methods made it possible to isolate groups of countries are similar in terms of the development of the services sector and the countries in which this development is significantly different from the others. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borg I., Groenen P. (2005), Modern Multidimensional Scaling. Theory and Applications, wyd. 2, Springer-Verlag, New York
  2. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. (2005), Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa
  3. Gatnar E., Walesiak M. (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
  4. Kruskal J. B. (1964), Nonmetric multidimensional scaling: a numerical method, "Psychometrika", nr 29
  5. Rynek wewnętrzny w 2012 r. (2013), GUS
  6. Szukalski S. (2009), Światowy rynek usług i perspektywy jego rozwoju w XXI wieku, [w:] Kłosiński K. (red.), Usługi w gospodarce światowej, Wyd. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa
  7. Takane Y., Young F. W., de Leeuw J. (1977), Nonmetric individual differences in multidimensional scaling: an alternating least squares method with optimal scaling features, "Psy-chometrika", nr 42
  8. Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu