BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Król Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kreatywność w miejscu pracy
Creativity in the Work Place
Źródło
World Journal of Theoretical and Applied Sciences, 2015, nr 2 (3), s. 32-42, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Homo creator w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym w XXI wieku. Cz. 2
Słowa kluczowe
Formy zatrudnienia, Kreatywność, Praca
Employment forms, Creativity, Labour
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest diagnoza charakteru (tj. kreatywnego bądź rutynowego) prac wykonywanych przez pracowników zatrudnianych w ramach szerokiego wachlarza stosowanych w Polsce form zatrudnienia. (fragment tekstu)

The paper shows creativity as a attribute which employers require from the employees. The definition of creativity was presented in the first part of paper. In the second part the research sample has been described. The results of the own research has been presented in the main part of the paper. The object of the research was to diagnose the nature of work perform by employees who has a different type of contracts. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński M.: Organizacja kreatywna. Warszawa: WN PWN 2009.
 2. Brzeziński M., Leszczyńska A.: Kreatywność a dynamika organizacji. "Organizacja i Zarządzanie" 2009, nr 1 (5).
 3. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN 2004.
 4. Król M.: Płynność zatrudnienia a kształtowanie kreatywności kapitału ludzkiego. W: Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego (wybrane zagadnienia). Red. . Lipka. "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe". Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego 2012.
 5. Kwiatkowski E.: Teoria trzech sektorów gospodarki. Prezentacja i próba oceny. Warszawa: PWN 1980.
 6. Nowy słownik języka polskiego. Warszawa: WN PWN 2003.
 7. Strużycki M.: Przedsiębiorczość i zarządzanie przedsiębiorczością. W: Podstawy zarządzania. Red. M. Strużycki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej Handlowej 2014.
 8. Terelak J.F.: Psychologia organizacji i zarządzania. Warszawa: Difin 2005.
 9. Trompenaars F.: Kultura innowacji. Kreatywność pracowników a sukces firmy. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business 2010.
 10. Waszczak S.: Kultura organizacyjna a innowacyjność i kreatywność pracowników. W: Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym. Red. H. Bieniok, T. Kraśnicka. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 2008.
 11. www.pracuj.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-2443
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu