BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowski Janusz Stefan
Tytuł
Rynek pracy w Polsce. Szanse i zagrożenia
The job market in Poland. Possibilities and dangers
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, 2002, nr 5, s. 15-27, tab.
Tytuł własny numeru
Procesy integracji z Unią Europejską
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Bezrobocie, Wzrost gospodarczy, Polityka makroekonomiczna, Zatrudnienie absolwentów, Szkolnictwo wyższe
Labour market, Systemic transformation, Unemployment, Economic growth, Macroeconomic policy, Employment of graduates, Higher education
Abstrakt
Wśród wielu problemów, które musimy rozwiązać w naszym kraju w najbliższym czasie - zdecydowanie priorytetowe znaczenie ma poprawa sytuacji na rynku pracy, a w szczególności ograniczenie bezrobocia. W tym względzie nie ma różnicy poglądów. Wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, że rozmiary i natężenie bezrobocia w Polsce przekroczyły poziom dopuszczalnej akceptacji społecznej i stanowią istotne zagrożenie dla ostatecznego powodzenia transformacji polskiej gospodarki. Konsekwencje bezrobocia w tej skali są bowiem niezwykle drastyczne. I nie chodzi tylko o to, iż bezrobocie oznacza ogromną stratę kapitału ludzkiego i utratę możliwości rozwojowych, ale także - a nawet przede wszystkim - o społeczne konsekwencje tego zjawiska. Wszystkie badania w Polsce wskazują na bezrobocie jako główny czynnik sprawczy biedy i ubóstwa, czy szerzej marginalizacji społecznej w różnych dziedzinach życia społecznego (edukacyjnej, kulturalnej, zdrowotnej itp.). Jedna osoba bezrobotna w gospodarstwie domowym powoduje, że zagrożenie ubóstwem zwiększa się ponadtrzykrotnie. Bezrobocie, zwłaszcza długotrwałe prowadzi do obniżenia kwalifikacji, pogarsza możliwości awansu zawodowego, sprzyja pogłębianiu się nierówności w warunkach życia ludności, zmniejszeniu poczucia bezpieczeństwa socjalnego, a w krańcowych przypadkach prowadzi do dziedziczenia biedy i ubóstwa. Podkreślam negatywne konsekwencje bezrobocia, gdyż są one szczególnie bolesne i odczuwalne dla dużej części polskiego społeczeństwa. W ten sposób eksponuję bezrobocie jako przejaw niekorzystnych trendów na rynku pracy. Należy jednak podkreślić, że bezrobocie jest tylko jednym z aspektów funkcjonowania rynku pracy, występującym wówczas, gdy mamy do czynienia z dysproporcją (niedopasowaniem) podaży i popytu w zakresie zasobów pracy. To niedopasowanie występuje w różnych wymiarach, poczynając od niedopasowania ilościowego poprzez przestrzenne rozmieszczenie podaży i popytu na pracę, a kończąc na niedopasowaniu strukturalnym (demograficznym, zawodowym, kwalifikacyjnym). Nie ulega więc wątpliwości, że ograniczenie bezrobocia stanowi pilne zadanie polskiego rządu, polskiego społeczeństwa i polskiej gospodarki. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-1201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu