BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markiewicz Piotr
Tytuł
Integracja z Unią Europejską jako czynnik globalizacji zarządzania w polskich przedsiębiorstwach
Integration with European Union as a factor of management globalization in Polish companies
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, 2002, nr 5, s. 97-108, rys., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy integracji z Unią Europejską
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza Polski z UE, Globalizacja działań przedsiębiorstwa, Globalizacja, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategia globalna, Strategia przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Poland's economic integration with the EU, Globalization of enterprise activity, Globalization, Enterprise management, Global strategy, Corporation strategies, Enterprise competitiveness
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Proces integracji naszego kraju ze strukturami Unii Europejskiej spowoduje włączenie naszych przedsiębiorstw w proces globalizacji. Dlatego też bardzo ważnym zagadnieniem jest proces globalizacji zarządzania. W artykule zaprezentowano wpływ procesu globalizacji na jeden z instrumentów zarządzania jakim jest strategia. Wprowadzono rozróżnienie pomiędzy takimi pojęciami jak globalna firma i strategia globalna traktując tą ostatnią jako zintegrowane podejście ogólnoświatowe lub regionalne. Dla polskich przedsiębiorstw bardzo ważnym zagadnieniem będzie zidentyfikowanie czy rywalizują z konkurentem realizującym strategię globalną czy też strategię multilokalną, ponieważ pozwoli to przewidywać posunięcia konkurencyjne. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansof H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 2. Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstw, praca pod red. Nowakowski M.K., Key Text, Warszawa 1997.
 3. Dess G., Miller A., Strategic Management, McGraw - Hill, 1993.
 4. Famielec J., Strategie rozwoju przedsiębiorstw, AE Kraków 1997.
 5. Griffin R.W., Management, Boston 1993.
 6. Koch R., Strategia, WJPSB, Kraków 1998.
 7. Koontz H., O'Donnell C., Zasady zarządzania - analiza funkcji kierowniczych, PWN, Warszawa 1969.
 8. Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa, 1997.
 9. Krupski R., Metody i organizacja planowania strategicznego w przedsiębiorstwie, Ossolineum, Wrocław 1993.
 10. Lynch R., Corporate strategy, Prentice Hall, 2000.
 11. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1993.
 12. Ohmae K., The End of The Nation State, Free Press 1995, New York, N.Y.
 13. Ohmae K., The Triad Power, The Free Pres 1985, New York, N.Y.
 14. Pearce J.A. II, Robinson R.B. Jr., Strategic Management. Formulation, Implementation and Control, Irwin, Homewood 1991.
 15. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
 16. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1994.
 17. Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna, pod red. T. Gołębiowskiego, PWN, Warszawa 1994.
 18. Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1995.
 19. Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków 1995.
 20. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie, WPW, Wrocław 1992.
 21. Strategor, Zarządzanie Firmą. Strategie, Struktury, Decyzje, Tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 22. Yip G.S., Strategia globalna. Światowa przewaga konkurencyjna, PWE, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-1201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu