BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maršanić Robert (Rijeka promet PLC, Rijeka, Croatia), Mrnjavac Edna (University in Rijeka, Opatija-Ika, Croatia)
Tytuł
Role of Parking in the Hotel Supply Chain Management
Rola parkingu w zarządzaniu łańcuchem dostaw hotelu
Rolle des Parkplatzes im Management der Lieferkette im Hotelwesen
Źródło
LogForum, 2015, vol. 11, nr 4, s. 387-397, rys., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Hotelarstwo, Parkingi
Supply chain, Hotel industry, Car park
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
  Wstęp: Stosunkowo niedawno tematyka zarządzania łańcuchem dostaw w branży turystycznej znalazła swoje miejsce w pracach naukowych. Produkt hotelowy jest specyficznym produktem turystycznym, składających się z wielu różnych usług i produktów. W pracy tej skoncentrowano się na firmie hotelarskiej, która w celu stworzenia takiego produktu, buduje sieć partnerów biznesowych (firmy, współpracownicy), aby skoordynować i połączyć różne aktywności zmierzające do zbudowania produktu hotelowego. Praca ta ma wartość naukową, gdyż do tej pory nie poddano analizie naukowej znaczenia miejsc parkingowych w produkcie hotelowym z punktu widzenia nakładów ponoszonych przez hotel oraz ich wpływu na jakość produktu hotelowego. Celem pracy jest zdefiniowanie ogólnych ram, w obrębie których występuje zarządzanie łańcuchem dostaw w odniesienie do usług parkingowych oraz udziałów wspólników w sieci.
  Metody: Potrzebne do analizy dane zostały uzyskane metodą wywiadów z menadżerami hotelów. Poprzez zestawienie liczba miejsc parkingowych z pojemnością hoteli oraz ich analizę statystyczną, spróbowano znaleźć zależność między tymi czynnikami.
  Wyniki: Miasta Rijeka oraz Opatija posiadają niedobór miejsc parkingowych, szczególnie w okresie wzmożonego ruchu turystycznego. Poszukiwanie wolnych miejsc parkingowych jest charakterystyczną codzienną operacją, wykonywaną przez personel hotelu. Jedną z metod postępowania jest dzierżawa tych miejsc poza terenem hotelu. Miejsca takie znajdują się czasem w sporej odległości od hotelu, co wpływa na niezadowolenie gości. Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc hotelowych jest uznawane przez kierujących hotelem, za element wpływający na jakość produktu hotelowego, choć z drugiej strony w większości, nie mają oni koncepcji na rozwiązanie tego problemu.
  Wnioski: Została potwierdzona postawiona hipoteza o istotności miejsc parkingowych dla jakości produktu hotelowego. Hotele powinny dążyć do zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla swoich gości. W sytuacji, gdy nie ma możliwości wygospodarowania terenu pod parking, należałoby rozważyć budowę parkingu podziemnego. Jest to drogie rozwiązanie, ale zapewniające lepsze wypełnienie hotelu przy wyższych cenach. Istotna jest współpraca z lokalnymi władzami. Rozwiązania związane z miejscami parkingowymi w miejscach położonych daleko od hotelu, powodują niezadowolenie klientów, jednak natura tego zachowania i jego konsekwencje nie były tematem badań. W pracy wskazano również na zagadnienie parkingu dla autobusów, które także wymaga osobnych badań. (abstrakt oryginalny)


  Background: Supply chain management in tourism has only recently become the topic of the scientific research. The hotel product as a tourist product presents a specific mix of services and products The focus of this study has been placed on the hotel company, that, in order to create such a product, builds its own network of partners (companies, co-workers), to bring together and coordinate activities intended to result in the desired features of the hotel product. This study was evaluated as a scientifically relevant because until now the position of parking services in the hotel product has not been analyzed from the perspective of the hotel efforts and abilities to provide parking places for their guests by analyzing to which extent a good and available parking space really affects the quality of the hotel product. The aim of the study was to define the framework in which the supply chain management acts with reference to the parking service and stakeholders in the network.
  Methods: The method of interviewing hotel managers was used to obtain necessary data. Through the simple numerical calculations including the number of parking spaces and the capacity of the hotel accommodation we tried to identify the interrelationship, i.e. the degree of alignment of the respective sizes.
  Results: It turned out that towns of Rijeka and Opatija are faced with a shortage of parking spaces, especially during the tourist season. The trend of providing parking services for guests in hotel-owned garages or car parks is typical for the everyday hotel operation and the shortage of such an option, is resolved through the lease of a certain number of parking spaces in public garages and car parks. These parking spaces are away from the hotel, the guests' dissatisfaction is a normal consequence of such a decision and it is mitigated through the commercial measures. Hotel management considers a provided parking space an important element of the hotel product quality, although they mostly do not have concrete proposals to provide a sufficient number of parking spaces for hotel guests.
  Conclusion: The research confirmed the set hypothesis about the importance of parking in the quality of the hotel product. Hotels should persist on providing a sufficient number of parking spaces for their guests. In situations when there is no an available parking space they should opt for the construction of the underground garages, which are expensive solutions, but the investment can pay off through the increased occupancy of hotel capacities and a higher price for the better quality of product. The cooperation with local authorities is of great importance. Solutions with remote private car parks or public car parks regularly cause guests' dissatisfaction, however its real nature and its consequences could not be shown in this research. Another problem has been pointed out in the study - coach parking, which also deserves the interest of a scientific research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bloomberg D.J., Lemay H., Hanna J.B., 2006, Logistics, Mate, Zagreb, Croatia.
 2. Benigar M., Maršanić R., Tibljaš-Deluka A., 2003. Possible model for solving parking problems in tourist development of midsizes towns, 7th International conference on traffic science, Slovenian Society for Science in traffic, University in Ljubljana, Faculty of Maritime Studies and Transport and Maritime Law Association of Slovenia, Nova Gorica, Slovenia.
 3. Boreau of Statistics of the Republic of Croatia, 2014, Statistical Yearbook of the Republic of Croatia.
 4. Christopher M., 2011. Logistics and Supply Chain Management, Prentice Hall, Harlow, 4th ed.
 5. Čorak S. et al, 2008. Research of attitude and expenditure of tourists in Croatia, TOMAS summer 2000, Institute for tourism, Zagreb, Croatia.
 6. Čorak S. et al, 2011. Research of attitude and expenditure of tourists in Croatia, TOMAS summer 2010, Institut for tourism, Zagreb, Croatia.
 7. Čorak S. et al, 2015. Research of attitude and expenditure of tourists in Croatia, TOMAS summer 2014, Institut for tourism, Zagreb, Croatia.
 8. Fawcet P., 2000, Managing Passenger Logistics, Kogan Page, London.
 9. Kovačić N., 2014. Hotel tourism product in sports tourism, dissertation, Faculty for management in tourism and hospitality, Opatija, Croatia.
 10. Maršanić R., 2003. Garage and other parking facilities as quality components in coast tourist destination, 3. Croatian Congress on the road, Croatian Road Society - Via Vita, Conference proceedings, Book 2, Trogir, Croatia.
 11. Maršanić R., 2006. Still traffic - a factor of limitation in the structure of touristic offer of city of Opatija, 5th International Scientific Conference, Management in the Fuction of Increasing the Tourism Consumption, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, Croatia.
 12. Maršanić R., 2007. Model of parking in city tourism, dissertation, Faculty for management in tourism and hospitality, Opatija, Croatia.
 13. Maršanić R., 2008a. Parking in tourist destinations, IQ plus d.o.o., Kastav, Croatia.
 14. Maršanić R., 2008b. The importance of parking space quality in tourist destination, 6th International Scientific Conference, Management in the Fuction of Increasing the Tourism Consumption, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, Croatia.
 15. Maršanić R., 2012. The culture of parking Organization - Technology - Economics - Ecology - Law, IQ plus d.o.o., Kastav, Croatia.
 16. Maršanić R., Krpan Lj., 2007. The construction of garage-parking facilities in the area of the city of Opatija, 27. Conference on Transportation System - Automation in Transportation, Proceedings, Varaždin, Croatia - Budimpešta, Hungary.
 17. Maršanić R., Modrić N., 2004. Investing into garage-parking facilities in the function of tourism development, 17th Biennial International Congress Tourism and Hospitality Industry 2004 - New trends in tourism and hospitality management, Faculty of Tourism and Hospitality Managemet, Congress proceedings, 1., Opatija, Croatia.
 18. Maršanić R., Mrnjavac E., 2012. Effect on capacity optimization of parking logistics flows in tourism destinations, Scientific Project Logistics Flows Managing in Tourism Destination, University of Rijeka Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Opatija, Croatia.
 19. Maršanić R., Modrić N., Krpan Lj., 2008. Tourist flows in the function of determining the optimal number of parking capacities in tourism destinations, 19 th Biennial International Congress Tourism and Hospitality Industry 2008 - New Trends in Tourism and Hospitality Management, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, Croatia.
 20. Mrnjavac E., 2010. Logistics management in tourism, Faculty for Management in Tourism and Hospitality, Opatija, Croatia.
 21. Mrnjavac E., Kovačić N., Topolšek D., 2014. Integration of Travel Agencies with Travel Providers, Tourism Management Perspectives, 01; 9; 14-23.
 22. Mrnjavac E., Maršanić R., 2003a. Parking lots - elements of the tourist destination quality, XI. International Symposium Transport Engineers Croatian "Traffic in Cities" , Croatian Scientific Society for Transport, Conference proceedings I, Zagreb, Croatia.
 23. Mrnjavac E., Maršanić R., 2003b. The role of parking areas in the quality of tourists destination - the example of Opatija, 11th International Symposium on Electronics in Traffic "Intelligent Transport Systems - ITS", Electrotechnical Society of Slovenia, Scientific-technical symposium, Ljubljana, Slovenia.
 24. Mrnjavac E., Maršanić R., 2007. Intelligent transportation systems in improving traffic flow in tourism destinations, Tourism and Hospitality managemet - an internation journal of multidisciplinary research, 13 (2007), 3, Opatija, Croatia.
 25. Mrnjavac E., Maršanić R., Krpan Lj., 2008. The impact of transport on the development of tourism town of Opatija, XV International Scientific Symposium, Transport Systems 2008, Croatian Scientific Society for Transport , 2, Zagreb, Croatia.
 26. Mrnjavac E., Pavia N., Stipanović C., 2011. Logistics Systems in Tourism, Logistic systems in Global Economy, Siberian State Aerospace University, Krasnojarsk, Russia, 10-20.
 27. Mrnjavac E., Stipanović C., Maršanić R., 2008. Stationary traffic - an element of the logistics system of a tourism destination, International Scientific Conference Development of transport, ITS and logistics( ZIRP '08), Rovinj, Croatia, (on CD).
 28. Pupavac D., Maršanić R., 2012. Parking policy - development factor for the turist destinations, 21th Biennial International Congress Tourism and Hospitality Industry 2012 - New Trends in Tourism and Hospitality Management, Opatija, Croatia.
 29. Pupavac D., Maršanić R., 2013. Management of parking demand in tourist destinations, IV International conference 2013. "Towards a human city", University of Novi Sad, Faculty of technical sciences, Department of traffic and Association of humane city, Novi Sad, Serbia.
 30. Pupavac D., Maršanić R., Krpan Lj., 2013. Significance of stationary traffic as factor in logistics systems in tourist destinations, The first scientific conference on innovative approaches to contemporary economic problems, DIEM 2013., University of Dubrovnik, Department of economics and business economics, Dubrovnik, Croatia.
 31. Song H., 2012. Tourism Supply Chain Management, Routledge, Abingdon.
 32. Waters D., 2003. Logistics: an Introduction to Supply Chain Management, Palgrave, New York, SAD.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu