BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gruszczyńska Maria (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Tworzenie relacji partnerskich poprzez współdziałanie
Creating Partnership Relations Through Cooperation
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2015, nr 19, s. 87-97, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Marketing relacji, Relacje partnerskie, Współpraca
Relationship marketing, Partner relationships, Cooperation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest wyznaczenie, opis i interpretacja głównych zasad oraz czynników budowania relacji partnerskich poprzez współdziałanie współczesnych przedsiębiorstw z ich otoczeniem rynkowym. W pierwszej części zwrócono uwagę na zmieniające się tendencje w sferze zachowań nabywców, na które odpowiedzią powinno być kształtowanie odpowiednich relacji z otoczeniem rynkowym. W drugiej części omówiono podstawowe zasady i czynniki rozwoju relacji partnerskich poprzez wykorzystanie współpracy międzyorganizacyjnej. W części końcowej przedstawiono wyniki obserwacji prowadzonych w firmie High Fashion (hurtowni oferującej odzież damską) w zakresie wpływu współdziałania na budowanie partnerskich interakcji z dostawcami i klientami. Z przeprowadzonych badań wynika, iż działania podejmowane przez firmę prowadzą do umacniania wzajemnych relacji, ograniczają ryzyko działalności oraz zmniejszają migrację klientów do konkurencji. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to underline, description and interpretation of the main principles and factory of building partnerships through cooperation of modern enterprises and their market environment. The first part of this study highlighted the changing trends in the sphere of behavior of buyers to which the answer should be a development of good relations with the market environment. Part two explains basic principles and growth of the partnerships development by using Inter-Organizational cooperation. The final section presents the results of observations which where conducted at High Fashion (wholesale women's clothing) in terms of co-operation for building partnerships interaction with suppliers and customers. The study shows that the actions taken by the company lead to strengthening relationships, reduce business risk and reduce the migration of customers to a competitors. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beemer B.C., Shook R.L. (2010), Konsument w centrum uwagi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 2. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 3. Bywalec Cz., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 4. Dobiegała - Korona B. (2015), Budowa wartości klienta. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 5. Fonfara K. (2014), Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw - wydanie III zmienione, PWE, Warszawa.
 6. Kieżel E. (red.) (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa.
 7. Ławnicki S. (2005), Marketing sukcesu - partnering, Difin, Warszawa.
 8. Otto J. (2004), Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa.
 9. Porter M. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 10. Stępień B. (2011), Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Witczak O. (red.) (2008), Budowanie związków z klientami na rynku business to business, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu