BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cetera Wiesław (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
TV Licence Fee or the Mission : a Step Towards Economics
Abonament czy misja : krok w stronę ekonomii
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 11, s. 110-121, tab., rys., bibliogr. 56 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Środki masowego przekazu, Misja przedsiębiorstwa, Opłaty eksploatacyjne, Łańcuch wartości, Ekonomika przedsiębiorstwa
Mass media, Enterprise mission, Service charges, Value chain, Business economics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Media są innowacyjnym sektorem gospodarki. Od 1980 roku, rozpoczęto spójne badania zagadnień gospodarczych oraz problemów i strategii finansowych oraz zachowań przedsiębiorstw mediowych. Jednocześnie nowe technologie w latach 1980 -1990 wprowadziły media w proces zmian strukturalnych. Znacznej rekonstrukcji uległ łańcuch wartości, który jeszcze w propozycji Picarda miał charakter sekwencyjny. Przedstawiona w artykule propozycja łańcucha wartości dla mediów wykorzystujących nowe technologie uwzględnia wielokanałowość dystrybucji. Analiza zachowań przedsiębiorstwa mediowego na rynku, w oparciu o prezentowany łańcuch wartości pokazuje negatywny wpływ rosnącego udziału abonamentu w dochodach nadawcy na oglądalność a tym samym pogarsza jego wynik finansowy.(abstrakt oryginalny)

The media constitutes an innovative sector of the economy. Since 1980 the economic issues, the problems of financial strategies and the behaviour of media companies have been the subject-matter of coherent research. At the same time, new technology from 1980-1990 ushered the media into the process of structural changes. The value chain has been significantly altered In Picard's proposition it was still sequential in nature. The proposition of the value chain for the media presented in this article takes multichannel distribution into consideration. The analysis of the behaviour of a media company in the market, based on the presented value chain, shows a negative effect of the increasing TV licence share in the revenues of the broadcaster on the viewership, thus negatively affecting its financial result.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Albarran A.: The media economy. New York. Reutledge 2010.
 2. Albarran, A. B. (1996). Media economics: Understanding markets, industries and concepts. Ames: Iowa State University Press.
 3. Albarran A. B., & Chan-Olmsted, S. (1998). Global media economics: Commercialization, concentration and integration of world media markets. Ames: Iowa State University Press.
 4. Albarran, A. B., & Dimmick, J. (1996). Concentration and the economics of multiformity in the communication industries. Journal of Media Economics, 9(4), 41-50.
 5. Albarran A. B.,& Porco, J. F. (1990). Measuring and analyzing diversification of corporations involved in pay cable. Journal of Media Economics, 3(2), 3-14.
 6. Alexande, A., Owers J., & Carveth, R. (1998). Media economics. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 7. Berry S. T., & Waldfogel J. (1999). Free entry and social inefficiency in radiobroadcasting. Rand Journal of Economics, 30, 397-420.
 8. Chan-Olmsted, S. (1991). A structural analysis of market competition in the U.S. TV syndication industry, 1981-1990. Journal of Media Economics, 4(3), 9-28.
 9. Coase R. H. (1950). British broadcasting. A study in monopoly. London: Longman.
 10. Coase R. H. (1954). The development of the British television service. Land Economics, 30, 207-222.
 11. Coase R. H. (1959). The Federal Communications Commission. Journal of Law and Economics, 2,1-40.
 12. Coase R. H. (1966). The economics of broadcasting and government policy. American Economic Review, 56, 440-447.
 13. Collins R., Garnham, N., & Locksley, G. (1989). The economics of television: The UK case. London: Sage.
 14. Compaine B. M. (1978). The book industry in transition: An economic study of book distribution and marketing.
 15. White Plains NY: Knowledge Industry Publications.
 16. Czarnowski S.: Literatura periodyczna i jej rozwój, Kraków 1985
 17. Doyle G., Understanding media economics. London, Sage 2002.
 18. Dunnett P. (1990). The world television industry: An economic analysis. New York: Routledge.
 19. Dyson K., Humphreys, P. (1990). The political economy of information: International and European dimensions. London: Routledge.
 20. Estreicher K.: Dziennikarstwo w Galicji i w Krakowie do roku 1980, Biblioteka Warszawska 1961, t. II
 21. Fournier G., & Martin, D. (1983). Does government restricted entry produce market power: Evidence from the market for television advertising. Bell Journal of Economics, 14, 44-56.
 22. Garnham N. (1990). Capitalism and communication: Global culture and information economics. London: Sage.
 23. Goban-Klas T.: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa-Kraków 2000.
 24. http://sjp.pwn.pl/slowniki/media.html (2015.07.18)
 25. Jabłonowski M., Jakubowski W.: Status teoretyczny nauk o mediach - kilka uwag do dyskusji. Studia Medioznawcze 4(59) 2014.
 26. Kowalki T., Jung B.: Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2006.
 27. Kowalski T.: Ekonomiczne badania nad mediami jako element nauki o mediach. Studia Medioznawcze 2 (57), Warszawa 2014
 28. Kowalski T.: Między twórczością a biznesem. Wprowadzenie do zarządzania w mediach i rozrywce, Warszawa 2008
 29. Lacy S., & Simon T. F. (1993). The economics and regulation of United States newspapers. Norwood, NJ: Ableх.
 30. Levin H. J. (1958). Economic structure and regulation of television. Quarterly Journal of Economics, 72, 445-456.
 31. Mattelart A., Siegelaub, S. (1979). Communication and class struggle. New York: International General
 32. McFadyen S., Hoskins, C., & Gillen, D. (1980). Canadian broadcasting: Market structure and economic performance.
 33. Nierenberg B.: Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Kraków 2011.
 34. Noam E. (1985). Video media competition-Regulation, economics, and technology. New York: Columbia University Press.
 35. Owen B.M. (1975). Economics and freedom of expression: Media structure and the First Amendment. Cambridge, MA: Ballinger.
 36. Owen B.M., Wildman, S.S. (1992). Video economics. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 37. Owen B. M., Beebe, J. H., Manning, W. G. (1974). Television economics. Lexington, MA: Heath Spence A. M., & Owen B. M. (1977). Television programming, monopolistic competition and welfare.
 38. Picard R., Media economics: Concept and issues. Newbury Park. Sage 1989.
 39. Picard R. G. (2002). The economics and Financing of media companies. New York: Fordham University Press.
 40. Picard R. G., Winter, J. P., McCombs, M. E., Lacy, S. (Eds). (1988). Press concentration and monopoly: New perspectives on newspaper ownership and operation. Norwood, NJ: Ablex.
 41. Quarterly Journal of Economics, 91, 103-126.
 42. Ray R. H. (1951). Competition in the newspaper industry. Journal of Marketing, 43, 444-456.
 43. Ray R. H. (1952). Economic forces as factors in daily newspaper competition. Journalism Quarterly, 29, 31-42.
 44. Reddaway W. B. (1963). The economics of newspapers. Economic Journal, 73, 201-218.
 45. Schiller H. I. (1969). Mass communication and American empire. New York: Augustus Kelly.
 46. Schiller H. I. (1976). Communication and cultural domination. White Plains, NY: M. E. Sharpe.
 47. Schmalensee R. (1981). Economics of advertising. Amsterdam, The Netherlands: North-Holland.
 48. Smythe D. W. (1969). On the political economy of communications. Journalism Quarterty 69(3), 563-572.
 49. Sparks C. (1995). Concentration and market entry in the UK national daily press. European Journal of Communication, 10(2), 179-206.
 50. Steiner P. O. (1952). Program patterns and preferences, and the workability of competition in radio broadcasting. Quarterly Journal of Economics, 66, 194-223.
 51. Telewizja Polska. Management report on the use of the TV licence revenues by Telewizja Polska SA for the realisation of the public mission in 2014. Warszawa 2015.
 52. Toussaint Desmoulins N. (1996). L'economie de medias, (4th ed.) [The Economy of Media]. Paris: Press Universitaires de France.
 53. Vejanouski C., & Bishop, W. G. (1983). Choice by cable: The economics of a new area in television. Lansing, UK: Institute of Economic Affairs.
 54. Waterman D. (1993). A model of vertical integration and economies of scale in information product distribution. Journal of Media Economics, 6(3), 23-35.
 55. Webb G. K. (1983). The economics of cable television. Lexington, MA: Lexington Books.
 56. Wiertz B.W.: Media and Internet Management. Gabler Verlag Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu