BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Beresińska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kondratowicz Irena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Leasing w teorii i praktyce
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rachunkowość w gospodarce rynkowej : nauka i praktyka : materiały konferencyjne : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń 17-19 września 1997. T. 1, 1997, s. 13-20
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Gospodarka rynkowa, Leasing
Accounting, Market economy, Leasing
Abstrakt
Rozwój przedsiębiorstw w warunkach narastającej konkurencji wymaga z jednej strony umiejętności nieustannej optymalizacji metod i ulepszania narzędzi zarządzania, z drugiej strony skutecznego pokonywania barier i ograniczeń ekonomicznych. Wymaga to od praktyki między innymi gruntownej znajomości istniejących możliwości w zakresie finansowania działalności przedsiębiorstwa i umiejętności ich wykorzystania. Jednym z ważnych instrumentów pobudzenia gospodarki w przypadku występowania bariery kapitałowej jest leasing. Jego śladów doszukać się można już w starożytnych cywilizacjach Egiptu i Mezopotamii 5 tysięcy lat temu. Poprzez wieki koncepcja leasingu ulegała licznym przeobrażeniom. W XX w. została wykorzystana na większą skalę w Stanach Zjednoczonych w łatach pięćdziesiątych, a w Europie dziesięć lat później. W Polsce ta forma finansowania i kredytowania inwestycji zaczęła się rozwijać w znaczącym stopniu dopiero w 1989 r. Było to, podobnie jak w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, związane ze zmianami systemowymi w gospodarce. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Poczobut J.: Umowa leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym. Warszawa 1995.
  2. Ożóg I.: Leasing a podatek dochodowy. Warszawa 1995.
  3. Gmytrasiewicz M., Szczepański K.: Leasing w Polsce. Warszawa 1992.
  4. Gmytrasiewicz M., Karmińska A., Olchowicz I.: Rachunkowość finansowa. Cz. 1, Wykład. Warszawa 1996.
  5. Bauer R., Ostaszewski K.: Transakcje leasingowe jako forma pozyskiwania kapitału obcego. Materiały na III Konferencję Naukową Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Warszawa 1996.
  6. Zaawansowana rachunkowość zarządcza : problemy, przykłady, zadania. Red. A. Jarugowa, A. Szychta. Warszawa 1994.
  7. Szczepański J., Szyszko L.: Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw. Materiały na II Konferencję Naukową Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Warszawa 1995.
  8. Ickiewicz J.: Pozyskiwanie i struktura kapitału a długookresowe cele przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1996.
  9. Fischer M.: Są obszary do zagospodarowania. "Nowa Europa" 1997, nr 50.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu