BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniewska Grażyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Edukacja w XXI wieku
Education in the XXI Century
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2015, nr 79, s. 137-146, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, System edukacji, Szkolnictwo wyższe, Szkolnictwo średnie, Kapitał społeczny
Education, Educational system, Higher education, Secondary education, Social capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest próba zarysowania obrazu współczesnej edukacji i szkolnictwa oraz wskazania nowych kierunków w systemach edukacyjnych XXI wieku, bo przecież to uczniowie, którzy dziś uczęszczają do szkół, za dekadę lub dwie będą świadczyć o sile i jakości kapitału społecznego naszego kraju. (fragment tekstu)

Today's world requires a new set of skills of children, so that they can fully enjoy the rights and opportunities emerging knowledge society. The purpose of this article is to attempt to outline the image of modern education and to identify new directions scratching in the twenty first century educational systems, because it is the students who attend schools today, a decade or two will provide the strength and quality of the social capital of our country.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gadamer H.G. 1992. Dziedzictwo Europy. Warszawa, Fundacja ALETHEIA, 35.
 2. Gerstein J. 2014. Stare i nowe trendy w edukacji, http://www.edunews.pl/system-edukacji/przyszłość- -edukacji/2510-stare-i-nowe-trendy-w-edukacji, dostęp: maj 2014.
 3. Goban-Klas T. 1999. Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania. Warszawa, Wydaw. Fundacji Postępu Telekomunikacji, 39.
 4. Izdebska J. 2004. Dziecko osamotnione w rodzinie. Bydgoszcz, Wydaw. Trans Humana, 58.
 5. Kołodziejczyk W., Polak M. 2011. Jak będzie zmieniać się edukacja. Warszawa, Instytut Obywatelski, 11.
 6. Księga trendów w edukacji. 2013/2014. Gdynia, Young Digital Planet.
 7. Mapa umiejętności XXI wieku. 2014. http://www.edunews.pl/images/pdf/umiejetnoscixxi_pl.pdf, dostęp: maj 2014.
 8. Matyjas B. 2008. Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska. Warszawa, Wydaw. Akad. "Żak", 6.
 9. Ostrowska M. 2009. Szkolne sprawy. Warszawa, Wydaw. Znak, 76.
 10. Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym. 2002. UNDP, http://www.kti.ue.poznan.pl/node/149, dostęp: kwiecień 2014.
 11. Witkowska-Tomaszewska A. 2011. Tutoring jako metoda zarządzania talentami. Warszawa, WSH TWP, 23.
 12. Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji. 2010. Warszawa, Instyt. Bad. Edukac.
 13. Współczesne dzieci wyręczane przez rodziców. 2014. http://wpolityce.pl/lifestyle/194172-wspolczesne- -dzieci-wyreczane-przez-rodzicow-i-wychowywane-na-przegranych, dostęp: kwiecień 2014.
 14. Żylińska M. 2013. Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi. Toruń, Wydaw. Bankowe UMK, 17-29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu