BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryzner Tamara (University of Rzeszów / Wydział Ekonomii)
Tytuł
The Highway to the Learning Society: The Idea of an Entrepreneurial University in the Twenty-first Century
Autostrada do uczącego się społeczeństwa. Idea uniwersytetu przedsiębiorczego w XXI wieku
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 26, s. 195-208, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Przedsiębiorczość, Innowacje
Higher education, Entrepreneurship, Innovations
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Przedsiębiorczość oraz przedsiębiorcze uniwersytety to nowe możliwości, które powinny być z sobą powiązane. Głównym celem artykułu jest przedstawienie idei przedsiębiorczego uniwersytetu, jednocześnie prezentuje on rozwój historyczny kształcenia na odległość oraz dokonuje przeglądu dotychczasowych i nowych form kształcenia, które mogą wspierać rozwój uczelni przedsiębiorczych w XXI wieku. W artykule omówiono pięć kategorii, które są "sercem" działalności innowacyjnej i przedsiębiorczej na uczelniach amerykańskich, w tym: przedsiębiorczość studentów, wykładowców przedsiębiorczości, transfer technologii, współpracę w zakresie przemysłu i zaangażowanie w rozwój gospodarczy regionów. Te pięć kategorii odzwierciedla ogromne znaczenie innowacji i przedsiębiorczości w misji i działalności szkolnictwa wyższego.(abstrakt oryginalny)

Entrepreneurship and entrepreneurial universities are new opportunities that need to be leveraged and interconnected. The main purpose of the article is to elaborate upon the idea of entrepreneurial university. This article shortly describes the historical development of open and distance learning and reviewing the past and potential future role of developing new forms of learning that might support the development of entrepreneurial university in the twenty-first century. The article discusses five focus categories at the heart of the innovation and entrepreneurship activities within America's universities: student entrepreneurship, faculty entrepreneurship, technology transfer, industry collaboration, and engagement in regional economic development. These five categories reflect the widespread importance of innovation and entrepreneurship to the mission and activities of higher education.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen E., Seaman J., Changing Course; Ten Years of Tracking Online Education in the United States, 2013, (accessed at: 09.02.2014).
 2. Barnett R., Being a University, Routledge, Abingdon and New York 2011.
 3. Braznitz S., FeldmanM., The Engaged University, "Journal of Technology Transfer" 2012, 37(1), online publication.
 4. Chrisman J., Faculty Entrepreneurship and Economic Development. The Case of University of Calgary, "Journal of Business Venturing" 1995, vol. 10, no. 4.
 5. Clark B., Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation Issues in Higher Education, Elsevier Science, IAU Press, Oxford 1998.
 6. Deiaco E., Hughes A., McKelvey M., Universities as Strategic Actors in the Knowledge Economy, "Cambridge Journal of Economics" 2012, vol. 36, no. 3.
 7. Etzkowitz H., Entrepreneurial Scientist and Entrepreneurial Universities, "American Academic Science", Minerva 1983, vol. 21, no. 2-3.
 8. Etzkowitz H., The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action, Routledge, New York 2008.
 9. Etzkowitz H., Webster, A., Gebhart, C., Terra, B.R.C., The future of the University and the University of the Future: Evolution of Ivory Tower to Entrepreneurial Paradigm, "Research Policy" 2000, vol. 29, no. 2.
 10. Kett J.F., Pursuit of Knowledge Under Difficulties: From Self-Improvement to Adult Education in America, Stanford University Press, Stanford 1996.
 11. Kirkup G., Jones A., New Technologies for Open Learning, in: The Learning Society, eds. P. Raggatt, R. Edwards, N. Small, Routledge, London 1996.
 12. Kuratko D.F., Hodgetts R.M., Entrepreneurship: Theory, Process, Practice, South-Western Publishers, Mason, Ohio 2004.
 13. Kwiek M., Knowledge Production in European Universities: States, Markets, and Academic Entrepreneurialism, Peter Lang, Frankfurt 2012.
 14. Pena M., Steve Jobs to 2005 Graduates: "Stay hungry, stay foolish", Stanford University, June 12, (accessed at: 03.02.2014).
 15. Perraton H., Open and Distance Learning in The Developing World, Routledge, New York 2000.
 16. Picciano A.G., Distance Learning: Making Connection across Virtual Space and Time, Merrill Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2001.
 17. Shane S., Entrepreneurial Universities, November 04, 2011, "Forbs", (accessed: 25.01.2014).
 18. Simonson M., Definitions, History and Theories, in: Teaching and Learning at a Distance. Foundations of Distance Education, eds. M. Albright, S. Smaldino, S. Zvacek, Pearson, Upper Saddle River, New Jersey 2008, p. 36.
 19. Simonson M., Foundations of Distance Education, in: Teaching and Learning at a Distance. Foundations of Distance Education, eds. M. Albright, S. Smaldino, S. Zvacek, Pearson, Upper Saddle River, New Jersey 2008.
 20. The Sloan Consortium, Survey Report: 10th Annual Survey of Online Learning: Changing Course: Ten Years of Tracking Online Education in the United States, 2012, (accessed at: 09.02.2014).
 21. Thorp H., Goldstein B., Engines of Innovation: The Entrepreneurial University, The University of North Carolina Press, Chapel Hill 2010.
 22. Tifflin J., Rajasingham J., In Search of the Virtual Class: Education in an Information Society, Routlege, London 1995.
 23. U.S. Economic Development Administration, The Innovative and Entrepreneurial University: Higher Education, Innovation, and Entrepreneurship in Focus, , October 2013 (accessed at: 21.01.2014).
 24. University of London International Programmes, 2014, webpage, (accessed at: 04.02.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu