BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Marek (Instytut Badawczy Leśnictwa)
Tytuł
Powierzchnia gruntów leśnych - przyczyny zmian i spójność źródeł danych
Forest Land - Causes of Change and Coherence of Data Sources
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2015, nr 11, s. 54-68, wykr., tab., bibliogr. s. 67
Słowa kluczowe
Lasy, Rejestr administracyjny, Statystyka publiczna
Forests, Administrative register, Public statistics
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących zmian powierzchni gruntów leśnych w Polsce w okresie 2009-2013 oraz zwrócenie uwagi na rozbieżność danych uzyskiwanych w poszczególnych badaniach statystycznych. Na przykładzie wybranych gmin i powiatów przeanalizowano przyczyny tych zmian. (fragment tekstu)

The author presents results of study concerning changes of forest area in Polish gminas and powiats in years 2008 and 2013. It was recognised that changes of forest area cannot be explained by both afforestation and deforestation processes only. It is important in terms of area fluctuations, eg. of private forests is secondary succession forests on abandoned former farmland as well as heterogeneous approach to the recognition of such areas in the register of land and buildings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bomanowska A., Kiedrzyński M. (2011), Changing land use in recent decades and its impact on plant cover in agricultural and forest landscapes in Poland, "Folia Biologica et Oecologica", Vol. 7
 2. Bowen M. E., McAlpine C. A., House A. P. N., Smith G. C. (2007), Regrowth forests on abandoned agricultural land: A review of their habitat values for recovering forest fauna, "Biological Conservation", Vol. 140
 3. Bucała A., Starkel L. (2012), Wpływ gwałtownych i powolnych zmian użytkowania ziemi na przekształcenia środowiska polskich Karpat, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", Zeszyt nr 29, Uniwersytet Rzeszowski
 4. Ciurzycki W. (2004a), Struktura przestrzenna naturalnych odnowień świerkowych na górnoreglowych polanach popasterskich w Tatrach Polskich, "Sylwan", Vol. 148, No. 7
 5. Ciurzycki W. (2004b), Wtórna sukcesja lasu na polanach górskich wyłączonych z gospodarki pasterskiej, "Sylwan", Vol. 148, No. 11
 6. Forest Europe, UNECE and FAO (2011), State of Europe's Forests 2011. Status and Trends in Sustainable Forest Management in Europe, Oslo
 7. Frączek M., Zborowska M. (2010), Wtórna sukcesja leśna na terenie dawnej wsi Świerzowa Ruska w Magurskim Parku Narodowym, "Roczniki Bieszczadzkie", Vol. 18
 8. Gellrich M., Baur P., Koch B., Zimmermann N. E. (2006), Agricultural land abandonment and natural forest regrowth in the Swiss mountains: A spatially explicit economic analysis, ,Agriculture, Ecosystems and Environment", Vol. 118
 9. Leśnictwo... (z lat: 2001, 2006, 2008, 2009, 2014), GUS
 10. Rykowski K. (2006), O leśnictwie trwałym i zrównoważonym. W poszukiwaniu definicji i miar, CILP, Warszawa
 11. Szwagrzyk J. (2004), Sukcesja leśna na gruntach porolnych; stan obecny, prognozy i wątpliwości, "Sylwan", Vol. 148, No. 4
 12. Tasser E., Walde J., Tappeiner U., Teutsch A., Noggler W. (2006), Land-use changes and natural reforestation in the Eastern Central Alps, "Agriculture, Ecosystems and Environment", Vol. 118
 13. Wijewardana D. (2008), Criteria and indicators for sustainable forest management: The road travelled and the way ahead, "Ecological Indicators", Vol. 8
 14. Witkowski J. (2014), Statystyka oficjalna wobec wyzwań globalnych, "Wiadomości Statystyczne", nr 4 (635), Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu