BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogacka Urszula
Tytuł
Analiza kosztów przedsiębiorstwa w układzie rodzajowym
The analysis of the company costs in generic system
Źródło
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, 2001, nr 4, s. 151-162, rys.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu ekonomii i politologii
Słowa kluczowe
Analiza kosztów, Koszty w przedsiębiorstwie, Struktura kosztów, Ewidencja kosztów, Amortyzacja, Zużycie energii, Usługi transportowe, Wynagrodzenia, Świadczenia pracownicze
Cost analysis, Costs in companies, Cost structure, Expenses register, Amortization, Energy consumption, Transport services, Remuneration, Employee benefits
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Istotnym elementem poprawy rentowności przedsiębiorstw jest utrzymanie kosztów na racjonalnym, uzasadnionym poziomie, oraz ich obniżanie do optymalnego poziomu. Utrzymywanie kosztów na optymalnym dla przedsiębiorstwa poziomie wymaga systematycznego przeprowadzania analizy i oceny kosztów przedsiębiorstwa. Średnie i małe przedsiębiorstwa stosują najczęściej uproszczony wariant ewidencji i rozliczania kosztów, ograniczający się do ujęcia kosztów tylko w układzie rodzajowym. Dla tych przedsiębiorstw prawidłowa ewidencja oraz ocena i analiza kosztów w układzie rodzajowym ma duże znaczenie w zakresie kontroli kosztów przedsiębiorstwa. Ewidencja różnych pozycji kosztów według rodzajów w formie rozbudowanej analityki umożliwia prawidłową ocenę rzeczywistych kosztów przedsiębiorstwa. Natomiast wynikające z analizy rzetelne i pełne informacje o przyczynach i skutkach zmian dokonujących się w zakresie kosztów są podstawą do trafnych decyzji w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Czekaj, Z. Dresler, Podstawy zarządzania finansami firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 2. K. Sawicki, Analiza kosztów firmy, PWE, Warszawa 2000.
 3. B. Micherda, A. Jaklik, Ewidencja kosztów i produktów, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1997.
 4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999, International Accounting Standards Committee, tłum. i wydane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce za zgodą IASC.
 5. A.A. Jarugowa, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 1999.
 6. W. Gabrusiewicz, A. Kamela-Sowińska, H. Poetschke, Rachunkowość zarządcza, PWN, Warszawa 1998.
 7. B. Micherda, A. Jaklik, Podstawy Rachunkowości Jednostek Gospodarczych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Kraków 1992.
 8. Ustawa z dnia 29 września o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 121, poz. 591.
 9. M. Pałka, Zakładowy Plan z Komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 1997.
 10. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, praca zbiorowa pod red. A. Jarugowej. Cz. I, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1995.
 11. R. Jakubowski, Zwiększyć kontrolę kosztów rodzajowych, "Rachunkowość" 2000, nr 9.
 12. J. Gierusz, Plan Kont z komentarzem Handel Produkcja Usługi, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 1998.
 13. W. Mantura, Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych dla menedżerów, Wydawnictwo Politechnika Poznańska, Poznań 1996.
 14. K. Sawicki, Rachunek kosztów, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Łódź 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-1201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu