BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pattnaik Monalisha (Utkal University, Bhubaneswar, India)
Tytuł
Transportation Problem by Monalisha's Approximation Method for Optimal Solution (MAMOS)
Metoda Monalishy optymalizacji problemu transportowego (MAMOS)
Die Monalisha-Methode für die Optimierung des Transportproblems (MAMOS)
Źródło
LogForum, 2015, vol. 11, nr 3, s. 267-273, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Transport, Problemy transportowe, Analiza porównawcza, Analiza wrażliwości
Transport, Transport problems, Comparative analysis, Sensitivity analysis
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: W pracy zostało przedstawione rozwiązanie problemu transportowego przy zastosowaniu MAM (metody przybliżeń Monalishy).
Metody: Poprzez porównanie rozwiązania problemu transportowego z innymi możliwymi rozwiązaniami, została zaprezentowana metoda efektywnie uwzględniająca takie czynniki jak koszt i czas. Metoda ta rozwiązywania problemu transportowego stosuje inne podejście dla uzyskania rozwiązania bazowego, jaki i optymalnego w porównaniu do innych istniejących metod.
Wyniki i wnioski: Metoda ta minimalizuje koszty i czas realizacji dla uzyskaniu optymalnego rozwiązania problemu transportowego. Rozwiązanie te może być teoretycznie osiągnięte przy zastosowaniu innych metod pod warunkiem pewnych założeń. Zaprezentowane przykłady liczbowe oraz analiza wrażliwości przybliża efektywność teoretycznych rezultatów i możliwość praktycznego ich zastosowania. (abstrakt oryginalny)

Background: This paper finds initial basic feasible solution and optimal solution to the transportation problem by using MAM's (Monalisha's Approximation Method).
Methods: Using the concept of comparison of the transportation problem by other methods of solution, the paper introduces a very effective method in terms of cost and time for solving these problems. This paper extends transportation problem by using different method of obtaining both initial basic feasible solution and optimal solution simultaneously other than existing methods.
Results and conclusions: It is presented a cost saving and less time consuming and accurate method for obtaining the best optimal solution of the transportation problem. With the problem assumptions, the optimal solution can still be theoretically solved using the existing methods. Finally, numerical examples and sensitivity analysis are presented to illustrate the effectiveness of the theoretical results, and to gain additional managerial insights. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bazaraa M.S., Jarvis J.J., Sherali H.D., 1990. Linear Programming and Network Flows, John Weily, Second Edition, New York.
  2. Lai Y.J., Hwang C.L., 1992. Mathematical Programming Methods and Applications, Springer, Berlin.
  3. Pattnaik M., 2012. Models of Inventory Control, Lambart Academic, Germany.
  4. Pattnaik M., 2014. Inventory Models: A Management Perspective, Lambart Academic Publishing, Germany.
  5. Swarup K., Gupta P.K., Mohan M., 2006. Operations Research, Sultan Chand and Sons, New Delhi.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2015.3.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu