BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piasny Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wykorzystanie języka ontologii sieciowej w systemach agentowych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Technologie agentowe w organizacjach opartych na wiedzy, 2015, s. 236-251, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zarządzanie wiedzą, Informatyka, Projektowanie systemów informatycznych, Systemy multiagentowe, Organizacje oparte na wiedzy
Management, Knowledge management, Information science, Information system design, Multi-agent system, Knowledge-based organisations
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest omówienie języka ontologii sieciowej, jako potencjalnego rozwiązania potrzeby reprezentacji wiedzy na użytek systemów agentowych wspierających funkcjonowanie organizacji inteligentnych (czyli opierających swoje działanie na wiedzy). Stąd też początkowa część artykułu przedstawia problematykę wykorzystania wiedzy organizacyjnej przez systemy agentowe i związaną z tym konieczność jej odpowiedniej reprezentacji. W dalszej części opisana zostanie problematyka ontologii jako modelu wiedzy spełniającego postulaty reprezentacji dla systemów inteligentnych, natomiast w końcowej części poruszone zostaną najistotniejsze elementy języka OWL, który służy do opisu zaprezentowanej ontologii. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Computing and Information. Red. L. Floridi. Wiley-Blackwell, Oxford 2003.
 2. Benabound R., Maamri R., Sahnoun Z.: Agents and Owl-s Based Semantic Web Service Discovery with User Preference Support. "International Journal of Web & Semantic Technology", No. 2, 2013.
 3. Brett R.: Creating Intelligent Organization. "The Journal for Qualily & Participation", No. 12, 2012.
 4. Czarnecki A.: Technologie informatyczne wykorzystywane w projektowaniu i implementacji ontologii. W: Zarządzanie technologiami informatycznymi: stan i perspektywy rozwoju. Red. C. Orłowski. Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Gdańsk 2006.
 5. Filipczyk B., Gołuchowski J.: Perspektywy wykorzystania ontologii w procesie przetwarzania języka naturalnego w systemach zarządzania wiedzą. W: Systemy wspomagania organizacji. Red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, 2006.
 6. Gliński W.: Ontologie - próba uporządkowania terminologicznego chaosu. W: Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa wiedzy. Red B. Sosińska-Kaleta, M. Przastek-Samkowska. SBP, Warszawa 2005.
 7. Gruber T.R.: A Translation Approach to Portable Ontology Specifications. "Knowledge Acquisition", No 2, 1993.
 8. Grzelak W.: Ontologia - próba usystematyzowania pojęć. "Informatyka Ekonomiczna", nr 4, 2013.
 9. Kluska-Nawarecka S., et al.: System informacyjno-diagnostyczny dla potrzeb odlewnictwa realizowany przy użyciu technologii agentowej. "Archiwum Odlewnictwa - Archives of Foundry", nr 18, 2006.
 10. Krawczyk A.: Zarządzanie wiedzą w organizacjach inteligentnych. Rozwiązania informatyczne. "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", nr 23, 2011.
 11. Laclavik M.,et al.: AgentOWL: Semantic Knowledge Model and Agent Architecture. "Computing and Informatics", No. 5, 2006.
 12. Maedche A., Staab S.: Ontology Learning for the Semantic Web. "IEEE Intelligent Systems", No. 2, 2001.
 13. Mostafa M.A., Zhengbo Z.: The Ontology Web Language (OWL) for a Multi-Agent Understating System. W: IEEE Integration of Knowledge Intensive Multi-Agent Systems. Red. C. Thompson, H. Hexmoor. IEEE Computer Society, Waltham 2005.
 14. OWL 2 Web Ontology Language Document Overview (Second Edition): www.w3.org.
 15. Owoc M.L., Weichbroth P.: Transformacje wiedzy sieciowej. Podstawy mitologiczne. W: Wiedza w kreowaniu przedsiębiorczości. Red. A. Nowicki, D. Jelonek. WWZPCz, Częstochowa 2014.
 16. Rozgoza W., Zabłocki M.: Grid Computing and Cloud Computing in Scope of JADE and OWL Based Semantic Agents - A Survey. "Przegląd Elektrotechniczny", nr 2,2014.
 17. Saleem M., et al.: Intelligent Business Transaction Agents for Cross-Organizational Workflow Definition and Execution. W: Proceedings of the 6th IFIP International Conference on Intelligent Information Processing. Springer, 2010.
 18. Skonieczny J., Zając M.: Kluczowe cechy konkurencyjności organizacji inteligentnej. "Wiedza w zarządzaniu współczesną organizacją", nr 299, 2013.
 19. Sobczak A.: Analiza wybranych języków stosowanych do budowy ontologii. "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 7, 2006.
 20. Stanek S., et al.: Systemy wszechobecne oraz technologie agentowe. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Red. R. Knosala. Oficyna Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2012.
 21. Steigmiller A., Liebig T., Glimm B.: Konclude: System Description. "Journal of Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web", No. 1, 2014.
 22. Trochę o ontologii OWL, www.tsiss.wordpress.com.
 23. Uschold M., Gruninger M.: Ontologies: Princips, Methods and Applications. "Knowledge Engineering Review", No. 2, 1996.
 24. Wprowadzenie do inżynierii wiedzy. Red. J. Gołuchowski. Difin, Warszawa 2011.
 25. Żytniewski M.: Application of the Software Agents Society in the Knowledge Management System Life Cycle. "Cognition and Creativity Support Systems", No. 153, 2013.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu