BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Faron Agnieszka (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
Tytuł
Duch przedsiębiorczości a kształcenie wyższe - ocena i oczekiwania studentów wybranej uczelni ekonomicznej
The Spirit of Entrepreneurship And Higher Education - an Assessment and Expectations of Students of a Chosen Economic Univeristy
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2014, vol. 13, nr 26, s. 231-248, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Uniwersytet, Przedsiębiorczość, Szkolnictwo wyższe, Studenci, Edukacja przedsiębiorcza, Oczekiwania
University, Entrepreneurship, Higher education, Students, Entrepreneurial education, Expectations
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Duch przedsiębiorczości ma zasadnicze znaczenie dla innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Dużą rolę w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych powinny odgrywać uczelnie wyższe. Stoją przed nimi wyzwania nie tylko przekazywania wiedzy, ale również pobudzania, doskonalenia umiejętności i rozwoju cech powszechnie utożsamianych z przedsiębiorczością. Ujęcie w programie studiów przedmiotu "Przedsiębiorczość" stanowi swego rodzaju podstawę, ale niezbędne są też inne działania rozwijające kreatywność, aktywność, motywację czy podejmowanie ryzyka i odpowiedzialność. Duch przedsiębiorczości to nie tylko cechy osobowości sprzyjające przedsiębiorczości, ale także zachowania, postawy i motywy, które są kształcone i rozwijane pod wpływem uwarunkowań zewnętrznych. Celem artykułu jest zbadanie ducha przedsiębiorczości wybranej grupy studentów oraz poznanie ich opinii i oczekiwań co do wpływu uczelni na jego rozbudzanie.(abstrakt oryginalny)

The entrepreneurial spirit is essential for innovation and competitiveness in the economy. A large role in shaping the entrepreneurial attitudes should be served by universities. Institutes of higher education not only transfer knowledge, but also stimulate, develop skills and characteristics commonly identified with entrepreneurship. They affect the increase in the number of new enterprises and their competitiveness and also the improvement of students / graduates' situation on the labor market. Offering "Entrepreneurship" in a program of studies is a prerequisite, but it is necessary to undertake other activities which develop creativity, activity, motivation or risk-taking and responsibility. The entrepreneurial spirit is not only based on personality traits, but also behavior, attitudes, and motives that are taught and developed under the influence of external conditions. The purpose of this article is to examine the entrepreneurial spirit of a select group of students and to get to know their opinions and expectations regarding the impact of the university on inculcating an entrepreneurial spirit.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bławat F., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003.
 2. Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2002.
 3. Chałas K., Przedsiębiorczość w wychowaniu, aspekt aksjologiczny, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2005.
 4. Denek K., Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań 2011.
 5. Gaweł A., Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 6. Glinka B., Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 7. Grzegorzewska-Mischka E., Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 8. Henry C., Hill F., Leitch C., Entrepreneurship Education and Training, Ashgate Publishing Limited, London 2003.
 9. Kirby D.A., Entrepreneurship, McGraw-Hill Education, New York 2003.
 10. Kolasińska E., Stymulowanie działań przedsiębiorczych, w: Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Behawioralny wymiar przedsiębiorczości, red. P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 11. Kurczewska A., Przedsiębiorczość, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
 12. Moczydłowska J.M., Przedsiębiorczość - perspektywa behawioralna, w: Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Behawioralny wymiar przedsiębiorczości, red. P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 13. Romanowska M., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na studiach ekonomicznych, w: Studia ekonomiczne - czy tylko wiedza i umiejętności?, red. J. Dietl, Z. Sapijaszka, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2008.
 14. Safin K., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - próba systematyzacji, w: Rozwój Przedsiębiorczości, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2004.
 15. Targalski J., Francik A., Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 16. van Praag M., Academic Entrepreneurship in Europe: A Different Perspective, w: Entrepreneurship, Growth, and Public Policy, red. Z.J. Acs, D.B. Audretsch, R.J. Strom, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu