BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bocan Agnieszka (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Kostyk Katarzyna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Budżetowanie jako narzędzie zarządzania
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rachunkowość w gospodarce rynkowej : nauka i praktyka : materiały konferencyjne : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Ustroń 17-19 września 1997. T. 1, 1997, s. 21-28
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Gospodarka rynkowa, Budżetowanie
Accounting, Market economy, Budgeting
Abstrakt
Ważnym problemem, z którym borykają się obecnie menedżerowie, zwłaszcza dużych firm, jest brak właściwej koordynacji działań wszystkich komórek oraz nieumiejętność racjonalnego zagospodarowywania wolnych środków pieniężnych. Różnorodne typy działalności wewnątrz przedsiębiorstwa powinny być koordynowane za pomocą planu działania na przyszłe okresy. Takie szczegółowe plany określa się mianem budżetów. Budżet stanowi pożyteczne narzędzie sterowania zachowaniami i motywowania menedżerów do przykładania starań dla osiągnięcia celów wytyczonych przez całą organizację. Wspomaga on również kierownictwo w zarządzaniu i kontrolowaniu działalnością, za którą jest ono odpowiedzialne. Porównanie wielkości zaplanowanych w budżetach z wielkościami faktycznie osiągniętymi jest miernikiem oceny działalności pracowników firmy. Celem tego opracowania jest przedstawienie procesu budżetowania oraz próba odpowiedzi na pytanie czy w każdym podmiocie można przystąpić do budżetowania, czy też należy przedsięwziąć pewne kroki zanim wprowadzi się zarządzanie z wykorzystaniem budżetów? (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Drury C.: Rachunek kosztów. Warszawa 1995.
  2. Jarugowa A., Szychta A.: Kontrola budżetowa. "Nowa Europa" z 31 stycznia 1996.
  3. Leszczyński Z., Wnuk T.: System informacyjny rachunkowości zarządczej i kontrolingu. "Nowa Europa" z 30 stycznia 1997.
  4. Nowak A.W.; Pomiar dokonań. "Nowa Europa" z 7 lutego 1996.
  5. Rachunkowość w controllingu przedsiębiorstwa. Red. E. Nowak. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu