BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaja Stanisław (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Daniel H.Cole, Instituting Environmental Protection. From Red to Green in Poland
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 1999, nr 2 (15), s. 188-190
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Recenzja, Ochrona środowiska, Zarządzanie środowiskiem, Ekologia, Gospodarka
Review, Environmental protection, Environmental management, Ecology, Economy
Uwagi
Recenzja wydawnicza
Abstrakt
Coraz liczniejsze w latach dziewięćdziesiątych badania opinii publicznej i studia nad poziomem świadomości ekologicznej potwierdzają wniosek, że występuje wzrost zainteresowania problemami jakości środowiska przyrodniczego i jego ochrony. Respondenci lepiej identyfikują problemy ekologiczne i częściej uważają je za istotne społecznie. Z drugiej jednak strony wiedza ekologiczna nadal pozostaje bardzo powierzchowna, oparta przede wszystkim na informacjach pochodzących ze środków masowego przekazu. Te najczęściej poszukiwały niezwykłości i sensacji, nie interesując się prawdziwością przekazywanych informacji. Z tego też powodu ankietowani kierowali się w swoich odpowiedziach sloganami i stereotypami, a nie informacją opisującą rzeczywiste zjawiska i procesy. Ten sposób odbioru informacji nie wpływa na pogłębianie się zaangażowania w ochronę środowiska, a często sprzyja powstawaniu swoistej "schizofrenii ekologicznej" polegającej na deklarowaniu dużego znaczenia problemów ekologicznych i znikomym poziomie zaangażowania w ich rozwiązywanie, czy wręcz niechęci do ponoszenia większych nakładów. To rozdwojenie jaźni ma negatywny wpływ na rzeczywiste postawy i zachowania konsumenckie. Dość krytyczny odbiór stanu środowiska przyrodniczego nie może przysłonić wielu zjawisk, które wystąpiły w latach dziewięćdziesiątych i miały istotny wpływ na zahamowanie, a czasami odwrócenie niekorzystnych trendów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu