BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajauskaitė Ieva (Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie), Norkevičius Mindaugas (Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie)
Tytuł
Litewsko-polska współpraca kulturalna w latach 1990-2015
Lithuanian-Polish Cultural Cooperation in 1990-2015
Źródło
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 2015, R. 13, z. 3, s. 137-154, bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Polska - Litwa: stare i nowe problemy
Słowa kluczowe
Kultura, Kultura narodowa, Polityka kulturalna, Współpraca międzynarodowa, Dyplomacja, Tworzenie polityki
Culture, National culture, Cultural policy, International cooperation, Diplomacy, Policy-making
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Litwa, Polska
Lithuania, Poland
Abstrakt
Oceniając inicjowane w 1996 roku litewsko-polskie partnerstwo strategiczne, można uznać, że jest ono orientowane na procesy geopolityczne, środowisko bezpieczeństwa, współpracę gospodarczą, wpływ mniejszości narodowych na rozwój stosunków dwustronnych. Nie ma jednak obszernych analiz dotyczących współpracy kulturalnej między Wilnem a Warszawą. W związku z niniejszą luką w badaniach stosunków międzynarodowych celem niniejszego artykułu jest analiza procesu litewsko-polskiej współpracy kulturalnej oraz czynników, które ją promują bądź ograniczają. Artykuł ma zatem za zadanie: zdefiniować kontekst litewsko-polskiej współpracy kulturalnej po odzyskaniu niepodległości; opisać bazę prawną litewsko-polskiej współpracy kulturalnej; omówić tworzenie polityki kulturalnej Litwy i Polski oraz założenia zagranicznej polityki kulturalnej; przeanalizować litewsko-polską współpracę kulturalną od 1990 roku; ustalić czynniki promujące i ograniczające współpracę kulturalną pomiędzy Litwą i Polską. Okres badania obejmuje 25 lat niepodległości Litwy i Polski, czyli od roku 1990 do 2015. (fragment tekstu)

This article is a review of Lithuanian-Polish cultural cooperation in 1990-2015. The article is divided into five chapters, according to the tasks. The first task is to define the context of Lithuanian-Polish cultural cooperation after the restoration of independence. The second task is to describe the legal framework of Lithuanian-Polish cultural cooperation. The third task is to discuss the development of Polish and Lithuanian cultural policy model and cultural diplomacy. The fourth task is to analyse Lithuanian-Polish cultural cooperation from 1990 till 2015. The fifth task is to define the factors limiting and promoting Lithuanian-Polish cultural cooperation. Consequently, the first chapter is focused on the discussion of the context of the bilateral relations until 1994. In the second chapter, the legal base of the cultural cooperation between Lithuania and Poland is presented. In the third chapter, the models of Polish and Lithuanian cultural policy and the state of the cultural diplomacy are discussed. The fourth chapter is dedicated to the assessment of the achievements of Lithuanian-Polish cultural cooperation. In the fifth chapter, the main obstacles preventing Lithuania and Poland from deep and effective cultural cooperation are presented. The essential conclusions show that Lithuanian-Polish cultural cooperation is minimal and will remain so because of the different stages of the cultural policy development, incomparable cultural diplomacy capacities and different vectors of the cultural diplomacy and foreign cultural policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Country Directory - Lithuania, Cultural policies and trends in Europe, http:// www.culturalpolicies.net/web/countries.php?pcid=1280
 2. Country Directory - Poland, Cultural policies and trends in Europe, http:// www.culturalpolicies.net/web/countries.php?pcid=1360
 3. Declaration of Principles of International Cultural Co-operation, General Conference of UNESCO, XIVth Session, Paris 1966.
 4. Deklaracija dėl draugiškų santykių ir kaimyninio bendradarbiavimo tarp Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos, Vilnius 1992.
 5. Draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutartis, Valstybės žinios, 1994-12-16, Nr 97-1907, Vilnius 1994.
 6. Europos Tarybos tikslas, Europos Tarybos statutas, Londonas 1949.
 7. Ilczuk D., Novak M., Pro Cultura Foundation, Culture and the Structural Funds in Poland, Paper, European Expert Network on Culture, 2012.
 8. Ilczuk D., Pro Cultura Foundation collaborators, Country report: Poland, "Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, 15th edition", Council of Europe/ERICarts, 2014.
 9. Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas, Nr VIII-49, 1997 Vilnius.
 10. Lietuvos kultūros politikos principai, Nr 542, Vilnius 2001.
 11. Lietuvos kultūros politikos kaitos gairės, Nr XI-977, Vilnius 2010.
 12. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos 2015-2017 metų strateginis veiklos planas, Nr ĮV-37, Vilnius 2015.
 13. Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lenkijos Respublikos Prezidento bendra deklaracija: Dėl Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos bendradarbiavimo stiprinimo, Vilnius 05.03.1996.
 14. Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lenkijos Respublikos Prezidento bendra deklaracija, Gdynia 16.09.1996.
 15. Lietuvos Respublikos Prezidento ir Lenkijos Respublikos Prezidento bendra deklaracija, Varšuva 19.06.1997.
 16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityje, Valstybės žinios, 2000-04-07, Nr 29-809, Vilnius 17.12.1998.
 17. Liutkus V., Country Report: Lithuania, "Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, 15th edition", Council of Europe/ERICarts, 2014.
 18. Ociepka B., Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski, Warszawa 2013.
 19. Richmond Y., Cultural Exchange and the Cold War: Raising the Iron Curtain, Pennsylvania State University Press, 2003.
 20. Schneider C. P., Culture Communicates: US Diplomacy That Works, [w:] The new Public Diplomacy: Soft Power in International relations, ed. J. Melissen, Basingstoke 2005.
 21. Sirutavičius V., Etniškumo politizacija Lietuvoje: lenkų autonomistų judėjimas, Sąjūdis ir Lietuvos valdžios politika 1988-1990 m. pradžioje, "Etniškumo studijos", 2013, nr 2, LSTC Etninių tyrimų centras, Vilnius 2013.
 22. Sirutavičius V., Lithuanian-Polish Strategic Partnership: Genesis and Prospects, "Lithuanian Political Science Yearbook", 2000, issue 1.
 23. Tyla A., Rytų Lietuva ir Lietuvos ir Lenkijos 1994 metų sutarties "Dėl Draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo" grubūs pažeidimai. Pranešimo tekstas, skaitytas konferencijoje "Iššūkiai valstybės vientisumui prieš dvidešimt metų ir šiandien", vykusioje 2011 09 21 LR Seime, publikuotas: Voruta, 2011, lapkr. 12, nr 21 (735).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1395
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu