BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipińska-Słota Alina (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Kolejowy transport towarowy w Europie
Rail Freight Transport In Europe
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2015, nr 30, s. 59-71, tab.,rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
System transportowy, Transport kolejowy, Finansowanie transportu
Transport system, Railway transport, Transport financing
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule dokonano charakterystyki systemu transportu kolejowego Unii Europejskiej. W szczególności zaprezentowano długość linii kolejowych eksploatowanych w poszczególnych państwach Unii Europejskiej, gęstość sieci oraz wielkość pracy przewozowej wykonanej w transporcie kolejowym. Dokonano analizy tendencji zmian wielkości pracy przewozowej w ostatnich latach i przedstawiono udział transportu kolejowego w pracy przewozowej ogółem. Opisano działania podejmowane w celu podniesienia konkurencyjności transportu kolejowego na rynku transportowym. Wskazano możliwości wykorzystania środków finansowych programu Horyzont 2020 na tworzenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport, w tym na finansowanie badawczo-innowacyjnego programu Shift2Rail, którego efekty mają się przyczynić do wzrostu wykorzystania transportu kolejowego w przewozach pasażerów i ładunków(abstrakt autora)

An overview of EU rail transport was presented in this paper. It concentrated on depicting and detailing accumulative rail line lengths in EU Member States, rail network densities and freight transport activity achieved by rail transport. Changes in payload-distance metrics were investigated to identify trends over past few years and the role of rail transport in total transport activity was presented. Measures designed and implemented to improve competitiveness of rail transport in highly buoyant transport market were described. The opportunity of obtaining funding for developing innovative solutions for smart, green and integrated transport through the Horizon 2020 programme was outlined including financing for Shift2Rail public-private partnership scheme which is envisaged to increase utilisation of rail transport in passenger and freight transportation(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. EU transport in figures. Statistical pocketbook 2014, European Commission.
 2. Horyzont 2020 - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014-2020, www.nauka.gov.pl/komunikaty/horyzont-2020-program-ramowy-wzakresie- badan-naukowych-i-innowacji-na-lata-2014-2020.html.
 3. Jacyna M., Modelowanie i ocena systemów transportowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
 4. Miliard na kolej przyszłości - trzykrotnie większy budżet innowacji dla kolei, Komunikat prasowy, Komisja Europejska, Bruksela grudzień 2013, europa.eu/rapid/press-release_ IP-13-1250_pl.htm.
 5. Modelewska P., Uruchomienie wspólnego programu badawczego dla transportu kolejowego Shift2Rail w ramach ósmego programu ramowego UE na lata 2014-2020, http://przeglad-its.pl/2013/02/27/uruchamienie-wspolnego-programu-badawczegodla- transportu-kolejowego-shift2rail-w-ramach-osmego-programu-ramowego-uena- lata-2014-2020/.
 6. Nowa polityka UE w zakresie infrastruktury - kontekst, Komunikat prasowy, Komisja Europejska, Bruksela październik 2013, europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13- 897_pl.htm.
 7. Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2012 roku, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2013.
 8. Ocena funkcjonowania rynku transportu kolejowego i stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego w 2013 roku, Urząd Transportu Kolejowego, Warszawa 2015.
 9. Rocznik statystyki międzynarodowej 2012, GUS, Warszawa 2012
 10. Serbeńska A., Horyzont 2020: nowy program badań i innowacji w transporcie, http:// edroga.pl/drogi-i-mosty/finansowanie/9708-horyzont-2020-nowy-program-badani- innowacji-w-transporcie.
 11. Transport. Wyniki działalności w 2012 roku, GUS, Warszawa 2013.
 12. Transport. Nowa unijna polityka w zakresie infrastruktury, Komunikat prasowy, Komisja Europejska, Bruksela, październik 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_ IP-13-948_pl.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2015.30-04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu